Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  www.charsznica.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2017-11-22 11:40:57

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:40
Udzielenie Gminie Charsznica k
Aktualizacja 26, Załącznik nr 24- Spr. rb-28s za 2016 rok.
  więcej >
2017-11-22 11:38:04

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:38
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 24 - rb-28 s za IV kw 2016.pdf  więcej >
2017-11-22 11:37:16

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:37
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 23 - rb-27s za IV kw 2016.pdf  więcej >
2017-11-22 11:36:33

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:36
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 22 - rb-Z za IV kw 2015.pdf  więcej >
2017-11-22 11:35:43

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:35
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 21- rb-N za IV kw 2015.pdf  więcej >
2017-11-22 11:34:59

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:34
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 20 - rb-28s za IV kw 2015.pdf  więcej >
2017-11-22 11:34:23

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:34
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 19 - rb-27s za IV kw 2015.pdf  więcej >
2017-11-22 11:33:28

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:33
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 18 - NDS za IV kw 2015.pdf  więcej >
2017-11-22 11:31:26

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:31
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 17 - Informacja o zaciągniętych
kredytach i pożyczkach.doc  więcej >
2017-11-22 11:30:00

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:30
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 16 - Skonsolidowany bilans za 2016 r..pdf  więcej >
2017-11-22 11:29:11

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:29
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 15 - Skonsolidowany bilans za 2015 r..pdf  więcej >
2017-11-22 11:27:55

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:27
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 14 - opinia RIO z wykonania budżetu za 2016
rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.pdf  więcej >
2017-11-22 11:27:00

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:27
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 13 - Opinia RIO w spr.wyk.budżetu za 2015 r
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.pdf  więcej >
2017-11-22 11:25:43

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:25
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 12 - Uchwała w sprawie opinii do projektu
uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica
na lata 2017-2022..pdf  więcej >
2017-11-22 11:24:33

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:24
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 11 - Uchwała w sprawie zaopiniowania
projektu uchwały budżetowej Gminy Charsznica na 2017
rok..pdf  więcej >
2017-11-22 11:23:26

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:23
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 10 - Uchwała w sprawie opini o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Charsznica.pdf  więcej >
2017-11-22 11:22:19

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:22
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 9 - Uchwała w sprawie opinii o możliwości
spłaty przez Gminę Charsznica kredytu
długoterminowego.pdf  więcej >
2017-11-22 11:20:37

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:20
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 8 - Uchwała WFP z 20 czerwca 2017 roku.pdf  więcej >
2017-11-22 11:19:28

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:19
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 7 - Uchwała Nr XXIX 204 2017 w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf  więcej >
2017-11-22 11:18:22

Aktualizacja informacji w dziale:
2017

Izabela Micyk
Informację dodano do Biuletynu 2017-11-22 11:18
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zał. nr 6 - Zaświadczenie o niezaleganiu w
podatkach.pdf  więcej >

Pokazano 101 - 120 z 3894
<< 100     < poprzednie     następne >     100>>     300>>