Zarządzenie Nr W.0050.14.2011w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Marcinkowice.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 10:31:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.15.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Pogwizdów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 10:32:16.
 Zarządzenie Nr W.0050.16.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Uniejów - Rędziny

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 10:33:17.
 Zarządzenie Nr W.0050.17.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Wierzbie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 10:34:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.18.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Tczyca.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 10:34:59.
 Zarządzenie Nr W.0050.19.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Jelcza.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 10:51:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.20.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Uniejów - Kolonia.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 10:52:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.21.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Uniejów - Parcela.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:18:59.
 Zarządzenie Nr W.0050.22.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Charsznica..

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:22:00.
 Zarządzenie Nr W.0050.23.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Chodowiec.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:23:30.
 Zarządzenie Nr W.0050.24.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Chodów..

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:25:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.25.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Miechów - Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:25:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.26.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Witowice.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:27:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.27.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Ciszowice.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:27:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.28.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Szarkówka.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:29:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.29.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Podlesice.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:41:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.30.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Dąbrowiec.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:43:25.
 Zarządzenie Nr W.0050.31.2011 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Swojczany.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:44:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.32.2011 w sprawie: powierzenia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:47:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.33.2011 w sprawie: zatwierdzenia oferty na realizację zadania pn. "Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Charsznica".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 11:49:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.35.2011 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 12:27:35.
 Zarządzenie Nr W.0050.36.2011 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy..

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 12:45:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.37.2011 w sprawie: okreslenia procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 12:47:22.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 14:57:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.39.2011 w sprawie: powszechnej obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-25 15:00:05.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-26 08:26:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.41.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2011 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-26 08:34:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.42.2011 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-26 08:37:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.43.2011 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-26 08:48:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.44.2011 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji kasy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-26 08:50:24.
 Zarządzenie Nr W.0050.45.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-05-26 08:58:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.46.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-21 11:52:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.47.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-21 11:54:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.48.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-21 11:55:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.49.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-21 11:56:10.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-21 11:57:17.
 Zarządzenie Nr W.0050.51.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-21 11:58:57.
 Zarządzenie Nr W.0050.52.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-21 12:09:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.53.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-21 12:12:36.
 Zarządzenie Nr W.0050.54.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-21 13:20:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.55.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-21 13:26:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.56.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-21 14:08:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.57.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-21 14:09:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.58.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-26 09:49:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.59.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-26 09:52:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.60.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-26 10:01:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.61.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-26 10:03:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.62.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-26 10:05:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.63.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-26 10:09:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.64.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-26 10:12:00.
 Zarządzenie Nr W.0050.65.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-26 10:30:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.66.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-26 10:37:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.67.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-26 10:39:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.68.2011

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2011-07-26 10:47:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.69.2011 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-09 13:32:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.70.2011 w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-09 13:33:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.71.2011 w sprawie:opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-09 13:35:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.72.2011 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-09 13:36:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.73.2011 w sprawie:opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-09 13:37:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.74.2011 w sprawie: upoważnienia do sporzadzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach ...

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-09 14:32:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.75.2011w sprawie: upoważnienia do doręczenia do wyborcy niepełnosprawnego pakietu wyborczego ...

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:23:46 | Data modyfikacji: 2012-02-16 14:41:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.76.2011 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych .

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:27:49 | Data modyfikacji: 2012-02-16 14:32:30.
 Zarządzenie Nr W.0050.77.2011 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:39:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.78.2011 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:49:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.79.2011 w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:51:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.80.2011 w sprawie:opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:52:25.
 Zarządzenie Nr W.0050.81.2011 w sprawie:zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:57:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.82.2011 w sprawie:powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie Pani Marcie Ciepielak.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-16 14:59:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.83.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-24 14:58:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.84.2011 w sprawie: powołania koordynatora gminnego oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-24 15:00:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.85.2011 w sprawie:zmian w Regulaminie Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-24 15:01:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.86.2011 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-24 15:02:33.
 Zarządzenie Nr W.0050.87.2011 w sprawie: powszechnej obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-24 15:03:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.88.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-24 15:05:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.89.2011 w sprawie: powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Charsznica , dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-24 15:08:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.90.2011 w sprawie: zmiany zarządzenia Wójta Gminy Nr W.0050.84.2011 z dnia 05.09.2011 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-24 15:10:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.91.2011 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika kwoty przyznanej na nagrody dla dyrektorów i nauczycieli w Gminie Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-24 15:14:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.92.2011 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-24 15:15:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.93.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-02-24 15:21:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.94.2011 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-03-13 15:20:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.95.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-03-13 15:22:25.
````
 Zarządzenie Nr W.0050.96.2011 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 09:37:45 | Data modyfikacji: 2012-07-27 09:40:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.97.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 09:42:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.98.2011 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 09:42:57.
 Zarządzenie Nr W.0050.99.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 09:47:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.100.2011 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia zadań Komisji i trybu jej pracy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 09:48:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.100 a.2011- o przygotowaniu i przekazaniu projektu budżetu na 2012 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 09:54:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.101.2011 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 09:55:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.102.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 09:56:33.
 Zarządzenie Nr W.0050.103.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 09:57:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.104.2012 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji do opracowania projektów własnych planów finansowych na 2012 rok.

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2012-08-03 15:16:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.105.2011 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 11:58:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.106.2011 w sprawie: zmian w budżecie..

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 12:00:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.107.2011 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 12:02:35.
 Zarządzenie Nr W.0050.108.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budzetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 12:08:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.109.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budzetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-27 12:13:43.
 Zarządzenie nr W.0050.110.2011 w sprawie umorzenia pożyczki OSP Podlesice.

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2012-07-27 14:20:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.111.2011 w sprawie: odroczenia terminu spłaty udzielonej pożyczki OSP Tczyca.

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2012-08-03 08:52:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.112.2011 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:01:01.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:04:58.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:13:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.115.2011 w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:14:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.116.2011 w sprawie: wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:16:25.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:18:17.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:19:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.119.2011 w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:20:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.120.2011 w sprawie: powołania komisji

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:21:47.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:23:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.122.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:24:32.
 Zarządzenie Nr W.0050.123.2011 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:26:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.124.2011 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:27:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.125.2011 w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:28:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.126.2011 w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:38:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.127.2011 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:39:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.128.2011 w sprawie: ustalenia stawki bazowej czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:41:29.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2012-08-03 09:41:29
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj