Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 8
marca 2021 roku w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Charsznica.
 Zarządzenie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-03-10 12:59:57 | Data modyfikacji: 2021-03-10 13:07:26.
KALENDARZ WYBORCZY
 Kalendarz wyborczy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-03-10 13:02:29 | Data modyfikacji: 2021-03-10 13:06:15.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie II z
dnia 10 marca 2021 roku
 Komunikat

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-03-11 13:30:49.
 Komunikat Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 29 marca 2021 roku o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Charsznica, zarządzonych na dzień 23 maja 2021 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-03-30 12:39:05.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-04-09 08:40:38.
 Postanowienie Nr 22/2021 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-04-13 08:23:06 | Data modyfikacji: 2021-04-13 08:24:44.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-04-14 13:13:50.
 Informacja Wójta Gminy Charsznica z dnia 19.04.2021 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-04-19 14:36:20.
 Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-04-23 15:19:17.
 Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej Nr 1 w Miechowie-Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-04-29 15:16:08.
 Uchwała Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-04-30 14:20:48.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy z dnia 29.04.2021 rokuo przyznanych numerach list kandydatów na radnych

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-04-30 09:58:10 | Data modyfikacji: 2021-04-30 14:13:52.
 Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 maja 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-05-13 15:06:25.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-05-13 15:13:29.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z
dnia 26 maja 2021 roku, w sprawie dostosowania
opisu granic okręgów wyborczych gminy Charsznica
do stanu faktycznego.
 Postanowienie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-05-27 08:23:42.
 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 14 cerwca 2021 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Charsznica, przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2021-06-15 09:07:51.
Data wprowadzenia: 2021-06-15 09:07:51
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj