Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020
roku, statystycznej liczbie uczniów oraz
wskaźniku zwiększającym.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2020-01-13 10:52:31 | Data modyfikacji: 2020-01-13 10:54:39.
Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w
sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica
na rok szkolny 2020/2021
 Informacja

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2020-01-24 15:15:20.
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Tczycy.

Zarządzenie Nr W.0050.187.2020 Wójta Gminy Charsznica z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tczycy.

 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2020-02-12 15:17:22.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-13 10:46:24.
Obwieszczenie - budowa stacji paliw
 OBWIESZCZENIE - budowa stacji paliw.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-03-13 10:53:35.
Obwieszczenie o przesłaniu uzupełnienia karty
informacyjnej przedsięwzięcia do organów
opiniujących
 3. OBWIESZCZENIE.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-05-04 10:42:50.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:18:52.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:19:24 | Data modyfikacji: 2020-06-23 13:21:02.
Obwieszczenie
 OBWIESZCZENIE 2020.06.22.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-23 13:26:35.
Obwieszczenie 2
 SUG Charszn20070605260.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-06 14:24:42.
 Obwieszczenie Wójta Gminy Charsznica z dnia 7 lipca 2020 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2020-07-07 14:08:20.
Ogłoszenie 3
 informacja o PKDw 2020, staystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:26:33.
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

OGŁOSZENIE - WYŁOŻENIE ZMIANY MPZP

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU ZMIANY VI 2020 Dziennik Polski

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MPZP GMINY CHARSZNICA ETAP II - LEGENDA

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MPZP GMINY CHARSZNICA ETAP II - MIECHÓW - CHARSZNICA

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MPZP GMINY CHARSZNICA ETAP II - SWOJCZANY

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MPZP GMINY CHARSZNICA ETAP II - ZMIANA MPZP 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ETAP II - SWOJCZANY

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ETAP II - Prognoza oddziaływania na środowisko - wyłożenie

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ETAP II - LEGENDA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ETAP II - MIECHÓW - CHARSZNICA

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-23 10:06:59 | Data modyfikacji: 2020-08-26 14:23:57.
Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność
ekosystemów leśnych i ich wartość dla
środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW
2014-2020

Harmonogram

Karta zgłoszenia

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych - gmin

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-29 15:03:59.
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
 SUG Charszn20080507160.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-05 13:21:30.
Data wprowadzenia: 2020-08-05 13:21:30
Opublikowane przez: Administrator Administrator