Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020
roku, statystycznej liczbie uczniów oraz
wskaźniku zwiększającym.
 Ogłoszenie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2020-01-13 10:52:31 | Data modyfikacji: 2020-01-13 10:54:39.
Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w
sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica
na rok szkolny 2020/2021
 Informacja

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2020-01-24 15:15:20.
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Tczycy.

Zarządzenie Nr W.0050.187.2020 Wójta Gminy Charsznica z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tczycy.

 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2020-02-12 15:17:22.
Data wprowadzenia: 2020-02-12 15:17:22
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj