Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Antoniego Malatyńskiego w
Miechowie-Charsznicy
 Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Antoniego Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-14 13:46:26.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w ramach projektu "Uwierz w siebie"
 Zaproszenie do złożenia oferty - pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-02-15 11:55:38.
Protokół z wyboru wykonawcy
 Protokół z wyboru wykonawcy - Uwierz w Siebie.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:43:09.
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na
terenie Gminy Charsznica za 2018 rok
 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:24:45.
Projekt "Uwierz w siebie" współfinansowany przez
Unię Europrjską w ramach poddziałania 9.1.1 RPO
Województwa Małopolskiego 2014 - 2020.

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - Realizacja kursu prawa jazdy kat. "B" dla 5 osób.

Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - Indywidualne poradnictwo psychologiczne dla klientów GOPS.

Protokół z wyboru wykonawcy - kurs prawa jazdy kat. "B"

Protokół z wyboru wykonawcy - poradnictwo psychologiczne

 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:16:17.
Data wprowadzenia: 2019-05-08 13:16:17
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj