Formularz interpelacji/zapytania radnego
 Formularz interpelacji/zapytania radnego

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-06-17 14:58:57.
Interpelacja radnej Marioli Kowalskiej,
RG.0003.1.2019 w sprawie: zainstalowania
oświetlenia ulicznego na zakręcie drogi
Charsznica - Kozłów, w miejscowości Charsznica.

Odpowiedź

Interpelacja

 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-04-30 12:49:51.
Zapytanie radnego Kowal Tomasz, RG.0003.2.2019 w
sprawie funkcjonowania Karty Dużej Rodziny w
Gminie Charsznica.

Odpowiedź

 Zapytanie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-05-28 14:22:00.
Zapytanie radnego Kowal Tomasz, RG.003.3.2019
dotyczące lamp, które znajdują się na osiedlu
przy ul. Tadeusza Kościuszki (SM Przyszłość w
Miechowie).

Odpowiedź na zapytanie

 Zapytanie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2019-10-28 11:27:34.
Interpelacja radnego Dariusza Sokół o
rozważenie zakupu i wyposażenia radnych w
tablety wraz z oprogramowaniem i dostępem do
internetu.

Interpelacja

 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2020-04-23 13:16:20.
Zapytanie radnej Marioli Kowalskiej

Odpowiedź na zapytanie.

 Zapytanie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2020-04-29 09:20:09.
Interpelacja radnego Kowal Tomasz

Odpowiedź na interpelację

 Interpelacja

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2020-06-01 14:55:42.
Data wprowadzenia: 2020-06-01 14:55:42
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj