Protokół z wyboru wykonawcy

Formularz oferty

 Rozeznanie - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:46:48 | Data modyfikacji: 2018-03-01 13:51:46.
Usługa kontroli 75 urzadzeń grzewczych (kotły
gazowe)

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe- kontrola 75 kpl urzadzeń grzewczych (piece gazowe) 4.4.2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-03-12 12:51:37.
Usługa kontroli 27 urządzeń grzewczych (paliwa
stałe)

Informacja o wyniku

Zapytanie ofertowe - kontrola urzadzeń grzewczych 27 kpl (paliwa stałe)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-03-12 12:56:05.
Informacja o ogłoszeniu na "Pełnienie funkcji
insppektora nadzoru inwestorskiego" nad
realizacją zadania "Przygotowanie przestrzeni
publicznej w obszarze rewitalizacji i
zagospodarowania przestrzeni wokół budynku
przedszkola w Miechowie-Charsznicy"

Informacja o ogłoszeniu

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-03-23 15:21:56.

Link do ogłoszenia Baza Konkurecyjnosci


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2209

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-03-23 15:30:20.
Wykonanie projektów budowy oświetlenia

Unieważnienie postępowania ofertowego

Zmiana zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - zmian terminu składania ofert

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Odpowiedzi na pytnia dotyczące zapytania ofertowego

Zmiana zapytania oferowego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2

Załączik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-05-21 10:24:42.
„NADZÓR INWESTORSKI” związany z: Wykonaniem
ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi
podróżnych w Gminie Charsznica w systemie
„zaprojektuj i wybuduj”

link do ogłoszenia: Baza konkurencyjności


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1127320

Informacja -anulwanie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-07-25 14:12:49 | Data modyfikacji: 2018-07-25 14:23:44.
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej
 ROZEZNANIE DOSTĘPNEJ OFERTY RYNKOWEJ.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-10 15:26:01 | Data modyfikacji: 2018-08-10 15:28:41.
Protokół z wyboru wykonawcy
 Protokół z wyboru wykonawcy.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-08-23 14:00:45 | Data modyfikacji: 2018-09-11 15:20:49.
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - psycholog
Charsznica
 Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - psycholog Charsznica.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-10-17 14:37:07.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania
"Podniesienie standardu i estetyzacja budynków
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z otoczeniem"

Link do bazy konkurecyjności


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1151736

Informacja o wybranym wykonawcy

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-11-28 14:10:07.
Data wprowadzenia: 2018-11-28 14:10:07
Opublikowane przez: Anna Karpierz