> 2018

2018

Protokół z wyboru wykonawcy

Formularz oferty

 Rozeznanie - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-01 13:46:48 | Data modyfikacji: 2018-03-01 13:51:46.
Usługa kontroli 75 urzadzeń grzewczych (kotły
gazowe)

Informacja o wyniku postępowania

Zapytanie ofertowe- kontrola 75 kpl urzadzeń grzewczych (piece gazowe) 4.4.2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-03-12 12:51:37 | Data modyfikacji: 2018-03-01 13:51:46.
Usługa kontroli 27 urządzeń grzewczych (paliwa
stałe)

Informacja o wyniku

Zapytanie ofertowe - kontrola urzadzeń grzewczych 27 kpl (paliwa stałe)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-03-12 12:56:05 | Data modyfikacji: 2018-03-01 13:51:46.
Informacja o ogłoszeniu na "Pełnienie funkcji
insppektora nadzoru inwestorskiego" nad
realizacją zadania "Przygotowanie przestrzeni
publicznej w obszarze rewitalizacji i
zagospodarowania przestrzeni wokół budynku
przedszkola w Miechowie-Charsznicy"

Informacja o ogłoszeniu

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-03-23 15:21:56 | Data modyfikacji: 2018-03-01 13:51:46.

Link do ogłoszenia Baza Konkurecyjnosci


https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2209

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-03-23 15:30:20 | Data modyfikacji: 2018-03-01 13:51:46.
Wykonanie projektów budowy oświetlenia

Zmiana zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe - zmian terminu składania ofert

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Odpowiedzi na pytnia dotyczące zapytania ofertowego

Zmiana zapytania oferowego

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2

Załączik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-05-21 10:24:42 | Data modyfikacji: 2018-03-01 13:51:46.
Data wprowadzenia: 2018-05-21 10:24:42
Opublikowane przez: Anna Karpierz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
Kierownik Jednostki
Jan Żebrak
Kontakt:
Tel: (+48 41) 383-61-10
Fax: (+48 41) 383-61-10
e-mail: urzad@charsznica.pl