> Rok 2018

Rok 2018

 Zarządzenie Nr W.0050.373.2018 w sprawie: powołania komisji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 18:32:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.374.2018 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków jednostki budżetowej - Urzędu Gminy Charsznica na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 18:41:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.375.2018 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem oraz użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 18:46:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.376.2018 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 18:57:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.377.2018 w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 19:04:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.378.2018 w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 20:14:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.379.2018 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica na rok szkolny 2018/2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-01-30 20:20:59.
Data wprowadzenia: 2018-01-30 20:20:59
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
Kierownik Jednostki
Jan Żebrak
Kontakt:
Tel: (+48 41) 383-61-10
Fax: (+48 41) 383-61-10
e-mail: urzad@charsznica.pl