Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia
zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
 Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.doc

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-01-15 14:37:27.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji i
wskaźniku zwiększającym
 Informacja o podstawowej kwocie dotacji i wskaźniku zwiększającym.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2018-02-08 10:23:33.
 Ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-02-13 11:51:46.

Formularz oferty

 Rozeznanie ofertowe - przedmiot zamówienia "Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:45:52.
 Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku, statystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-06 10:22:57.
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica na lata
2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025”

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu Programu Ochrony Środowiska 2018-2025.pdf

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Charsznica 2018-2025.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-04-09 12:51:21 | Data modyfikacji: 2018-04-09 13:09:21.
Projekt "Małopolski e-Senior" realizowany na
terenie Gminy Charsznica przez Fundację Instytut
Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa, II Oś Priorytetowa Cyfrowe
kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1
Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju
kompetencji cyfrowych.
 Informacja na temat Projektu "Małopolski e-Senior"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-04-12 10:55:55.
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 r
 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 r.doc

Opublikowane przez: Administratorzy Administratorzy | Data wprowadzenia: 2018-04-27 14:11:29.
Informacja o zamiarze udostępnienia kanału
technologicznego
 Informacja o kanałach technologicznych sciezki rowerowe.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-05-10 15:00:42.
 OBWIESZCZENIE

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-07-05 08:47:05.
Obwieszczenie - OSM Miechów
 Obwieszczenie - OSM Miechów.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-09-25 16:39:21.
Oferta pracy - psycholog

Protokół z wyboru

 Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-11-05 10:34:55.
Data wprowadzenia: 2018-11-05 10:34:55
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj