> 2018

2018

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2018-01-08 15:25:35.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na
2018r.

Gmina Charsznica zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. z.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:56:07 | Data modyfikacji: 2018-01-30 12:59:29.
ODWOŁANIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


ODWOŁANIE PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Charsznica

położonej w miejscowości Miechów-Charsznica składającej się

z działki nr 581/39 o pow. 0,1466 ha

 Odwołanie przetargu.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2018-02-07 16:49:21 | Data modyfikacji: 2018-01-30 12:59:29.
Ogłoszenie o zmówieniu - Przygotowanie
przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i
zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku
przedszkola w Miechowie-Charsznicy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach

Zestawienie ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców 1

Załącznik nr 8 do SIWZ - po modyfikacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w Miechowie-Charsznicy.docx

SIWZ. - Przygotowanie przestrzeni publicznej.pdf

Załącznik nr 1 Formularz_oferty - Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w Miechowie-Charsznicy.doc

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach - Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola.doc

Załącznik nr 2 oswiadczenie o niezaleganiu - Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola.docx

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

Załącznik nr 6 Wykaz Osob.doc

Załącznik nr 7 Wzór umowy.docx

Załącznik nr 8 Wykaz robót.doc

Załącznik 9 przedmiar przestrzeń.pdf

Załącznik 9 - przedmiar zagospodarowanie przedszkola.pdf

Załącznik 10 - ProjektTechniczny Przestrzeń.zip

Załącznik 10 - Aneks do ProjektTechniczny przestrzń.zip

Załącznik 10 - ProjektTechniczny Przedszkole.zip

Załącznik nr 11 istotne_postanowienia.doc

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-14 11:24:49 | Data modyfikacji: 2018-02-14 11:37:12.
Ogłoszenie o zamówieniu-Wykonanie ścieżek
rowerowych oraz infrastruktury obsługi
podróżnych w Gminie Charsznica w systemie
"zaprojektuj i wybuduj"

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otawarcia ofert 4.5.2

Ogłoszenie o zamówieniu.docx

SIWZ 4.5.2.doc

01_IO_17_PFU_05.2017 4.5.2.doc

załącznik nr 1 Formularz.oferty.doc

Załącznik nr 1a informacja_o_podwykonawcach.doc

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji.doc

załącznik nr 2 istotne_postanowienia.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx.docx

załącznik nr 5 grupa_kapitałowa.doc

załącznik nr 6 Wykaz osob.doc

załącznik nr 7 Wzor_umowy.doc

załącznik nr 8 Wykaz robót.doc

 

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2018-02-14 11:35:52 | Data modyfikacji: 2018-02-14 11:56:00.
Wykonanie scieżek rowerowych oraz infrastruktury
obsługi podróżnych w Gminie Charsznica w
systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o zamówieniu

SWIZ 4.5.2

PFU

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 1a informacja o podywkonawcach

Załącznik nr 2 istotne postanowienia

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki udziału

Załącznik nr 4 oświadczenie podstawy wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz osób

Załącznik nr 7 wzór umowy

załącznik nr 8 wykaz robót

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-03-12 14:12:12 | Data modyfikacji: 2018-02-14 11:56:00.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż samochodu strażackiego.

Ogłoszenie o przetargu

Zarządzenie Wójta Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - Ogłoszenie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Umowa

 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-23 13:21:24 | Data modyfikacji: 2018-02-14 11:56:00.
Data wprowadzenia: 2018-05-23 13:21:24
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
Kierownik Jednostki
Jan Żebrak
Kontakt:
Tel: (+48 41) 383-61-10
Fax: (+48 41) 383-61-10
e-mail: urzad@charsznica.pl