Ogłoszenie Wójt Gminy Charsznica ogłasza nabór
na stanowisko urzednicze Inspektor ds. Inwestycji

Wyniki naboru - Inspektor w Referacie Inwestycji.pdf

Ogłoszenie Inspektor ds. Inwestycji.pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.doc

Oświadczenie .doc

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-08-23 07:39:31 | Data modyfikacji: 2017-08-23 07:40:42.
Ogłoszenie o konkursie dla wspólnot
mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

Wyniki otwartego konkursu na partnerów.pdf

Ogłoszenie - konkurs dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.pdf

Zarządzenie W.0050.302.2017.pdf

Regulamin konkursu - konkurs dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.pdf

Załącznik nr 1 - mapa obszaru rewitalizacji.pdf

Załacznik nr 2 - oferta.pdf

Załacznik nr 3 - oświadczenia.pdf

Załacznik nr 4 - karta oceny.pdf

Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf

Załączniki wersja edytowalna.zip

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-05-29 14:46:19 | Data modyfikacji: 2017-05-29 14:49:18.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Rodzaj zadania : upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Charsznica

Zarządzenie W.0050.284.2017.pdf

Konkurs na realizacje zadania publicznego 13.02.2017.pdf

OFERTA 13.02.2017.docx

UMOWA 13.02.2017.docx

SPRAWOZDANIE 13.02.2017.docx

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-02-13 14:23:38.
Nabór na stanowisko pracy instruktor terapii-
ŚDS

Informacja nabór instruktor terapii- ŚDS.pdf

Nabór na stanowisko pracy instruktor terapii- ŚDS.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-03-07 14:57:07.
Data wprowadzenia: 2017-03-07 14:57:07
Opublikowane przez: Mateusz Peroń