> 2017

2017

Świadczenie usługi dostępu do Internetu w
ramach trwałości projektu „eCharsznica –
dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój
Gminy"

Ogloszenie o zamówieniu nr 602705-N-2017.htm

SIWZ - Internet 2018-2020.doc

Załacznik 1 Lista adresów - Internet 2018-2020.pdf

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy - Internet 2018-2020.doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Internet 2018-2020.doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wnioskodawcy o braku podstaw do wykluczenia - Internet 2018-2020.doc

Załącznik nr 5 Umowa wzór - Internet 2018-2020.doc

Załącznik nr 6 Oświadczenie Wnioskodawcy o grupie kapitałowej - Internet 2018-2020.doc

Załącznik nr 7 Wykaz usług wykonanych - Internet 2018-2020.doc

Załącznik nr 8 Informacja czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego Obowiązku podatkowego - Internet 2018-2020..doc

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-10-18 12:47:30.
Przebudowa parteru budynku Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Charsznicy – ośrodek w
Tczycy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 500022506-N-2017 .pdf

Informacja o wynikach - ośrodek Tczyca.pdf

Informacja z otwarcia ofert - ośrodek w Tczycy.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 552737-N-2017.html

SIWZ art 24aa - Tczyca Ośrodek.doc

Załącznik nr 1 Formularz_oferty - Tczyca.doc

Załącznik nr 1a oświadczenie o podwykonawcach - Tczyca.doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu - Tczyca.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie - Tczyca.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia - Tczyca.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa - Tczyca.doc

Załącznik nr 6 Wykaz_osob - Tczyca.doc

Załącznik nr 7 Wzór umowy - Tczyca.doc

Załącznik nr 8 Wykaz_robót - Tczyca.doc

Załącznik nr 9 STWiOR, przedmiary - Tczyca.pdf

Załacznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia - Tczyca.zip

Załącznik nr 11 do SIWZ - Tczyca.doc

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-07-18 09:27:43.
Przebudowa parteru budynku Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Charsznicy – ośrodek w
Tczycy

Ogłoszenie o zamówieniu 538779-N-2017

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania - Ośrodek Tczyca.pdf

SIWZ art 24aa - Tczyca.doc

Załącznik nr 1 Formularz_oferty - Tczyca.doc

Załącznik nr 1a oświadczenie o podwykonawcach - Tczyca.doc

Załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu - Tczyca.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie - Tczyca.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia - Tczyca.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa - Tczyca.doc

Załącznik nr 6 Wykaz_osob - Tczyca.doc

Załącznik nr 7 Wzór umowy - Tczyca.doc

Załącznik nr 8 Wykaz_robót - Tczyca.doc

Załącznik nr 9 STWiOR, przedmiary - Tczyca.pdf

Załacznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia - Tczyca.zip

Załącznik nr 11 do SIWZ - Tczyca.doc

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-06-27 13:12:54 | Data modyfikacji: 2017-07-17 15:16:04.
Budowa publicznego przedszkola gminnego w
Miechowie-Charsznicy - stan surowy zamknięty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 93950_2017.html

Informacja o wynikach - Przedszkole stan surowy.pdf

Informacja z otwarcia ofert - Przedszkole stan surowy.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów nr 1.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu nr 73291 - 2017.docx

SIWZ art 24aa.doc

załącznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach.doc

załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

załącznik nr 6 Wykaz_osob.doc

załącznik nr 7 Wzór umowy.doc

załącznik nr 8 Wykaz_robót.doc

załącznik nr 9 Przedmiary.pdf

załącznik nr 9 STWIOR.pdf

Załącznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia.zip

załącznik nr 11 istotne_postanowienia.doc

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-04-25 14:06:59 | Data modyfikacji: 2017-07-17 15:16:04.
publicznego przedszkola gminnego w
Miechowie-Charsznicy

Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów nr 2.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów nr 1.pdf

ogłoszenie o zamówieniu 47005 - 2017 z dnia 2017-03-20 .docx

SIWZ art 24aa.doc

załącznik nr 1 Formularz_oferty.doc

Załącznik nr 1a informacja o podwykonawcach.doc

załącznik nr 2 oświadczenie o niezaleganiu.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx

załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

załącznik nr 6 Wykaz_osob.doc

załącznik nr 7 Wzór umowy.doc

załącznik nr 8 Wykaz_robót.doc

załącznik nr 9 Przedmiary.pdf

załącznik nr 9 STWIOR.pdf

Załącznik nr 10 Opis przedmiotu zamówienia.zip

załącznik nr 11 istotne_postawnowienia.doc

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-03-20 14:02:10 | Data modyfikacji: 2017-07-17 15:16:04.
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu
dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy
Charsznica w roku szkolnym 2017/2018 na podstawie
biletów miesięcznych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA-DOWOZY 2017.htm

Informacja o wynikach - dowozy.pdf

informacja z otwarcia ofert - dowozy.pdf

Publikacja BZP.htm

SIWZ dowozy.doc

Załącznik nr 1 formularz oferty dowozy.doc

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ__-_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia.doc

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_warunki_udzialu-1.doc

Załącznik nr 4 wykaz usług.doc

Załącznik nr 5 wykaz narzędzi.doc

Załącznik nr 6 wykaz osób.doc

Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_dot._grupy_kapitalowej.doc

Załącznik nr 8 wzór umowy.doc

Załącznik Nr 9 zestawienie godzin odjazdów i dojazdów, przystanków z liczbą uczniów na poszczególnych trasach.docx

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-07-07 15:52:25 | Data modyfikacji: 2017-07-17 15:16:04.
Data wprowadzenia: 2017-07-07 15:52:25
Opublikowane przez: Mateusz Peroń
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
Kierownik Jednostki
Jan Żebrak
Kontakt:
Tel: (+48 41) 383-61-10
Fax: (+48 41) 383-61-10
e-mail: urzad@charsznica.pl