> Rok 2017

Rok 2017

 Uchwała Nr XXVI/167/2017 w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa - Prawo oświatowe.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-21 08:40:18 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:41:00.
 Uchwała Nr XXVI/168/2017 w sprawie: wskazania przedstawicieli z Rady Gminy do składu Komitetu Rewitalizacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-06 14:56:17 | Data modyfikacji: 2017-02-21 08:41:00.
 Uchwała Nr XXVI/169/2017 w sprawie: aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-06 14:58:16 | Data modyfikacji: 2017-02-06 14:58:46.
 Uchwała Nr XXVI/170/2017 w sprawie: przyjęcia Planu Mobilności dla Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:58:51 | Data modyfikacji: 2017-02-07 11:59:21.
 Uchwała Nr XXVI/171/2017 w sprawie: zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2017 rok, Nr XXV/164/2016 Rady Gminy Charsznica z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:01:46 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:02:16.
 Uchwała Nr XXVI/172/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:04:21 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:02:16.
 Uchwała Nr XXVI/173/2017 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:06:05 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:02:16.
 Uchwała Nr XXVI/174/2017 w sprawie: zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług związanego z zakładem budżetowym.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:08:02 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:02:16.
 Uchwała Nr XXVI/175/2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:09:51 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:10:28.
 Uchwała Nr XXVI/176/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2017 - 2022.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-02-07 12:12:36 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:13:04.
 Uchwała Nr XXVII/177/2017 w sprawie: zmiany w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:42:46 | Data modyfikacji: 2017-02-07 12:13:04.
 Uchwała Nr XXVII/178/2017 w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:46:00 | Data modyfikacji: 2017-04-21 12:46:38.
 Uchwała Nr XXVII/179/2017 w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:49:33 | Data modyfikacji: 2017-04-21 12:52:51.
 Uchwała Nr XXVII/180/2017 w sprawie: określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:52:05 | Data modyfikacji: 2017-04-21 12:52:51.
 Uchwała Nr XXVII/181/2017 w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także szcezgółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkole podstawowej, gimnazjum, przedszkolu, zespole szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:57:38 | Data modyfikacji: 2017-04-21 12:52:51.
 Uchwała Nr XXVII/182/2017 w sprawie: zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016 - 2025.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:00:41 | Data modyfikacji: 2017-04-21 13:01:31.
 Uchwała Nr XXVII/183/2017 w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Charsznica w 2017 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:08:08 | Data modyfikacji: 2017-04-21 13:01:31.
 Uchwała Nr XXVII/184/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Miechowie - Charsznicy w drodze bezprzetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:10:38 | Data modyfikacji: 2017-04-21 13:01:31.
 Uchwała Nr XXVII/185/2017 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Charsznica w części tekstowej i graficznej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:12:47 | Data modyfikacji: 2017-04-21 13:01:31.
 Uchwała Nr XXVII/186/2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:15:00 | Data modyfikacji: 2017-04-21 13:15:46.
 Uchwała Nr XXVII/187/2017 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2017 - 2022.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:17:54 | Data modyfikacji: 2017-04-21 13:18:29.
Data wprowadzenia: 2017-04-21 13:17:54
Data modyfikacji: 2017-04-21 13:18:29
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
Kierownik Jednostki
Jan Żebrak
Kontakt:
Tel: (+48 41) 383-61-10
Fax: (+48 41) 383-61-10
e-mail: urzad@charsznica.pl