> Rok 2017

Rok 2017

 Zarządzenie Nr W.0050.265.2017 w sprawie: określenia podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do publicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Charsznica na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:38:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.266.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków na 2017 rok dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:56:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.267.2017 w sprawie: wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 13:58:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.268.2017 w sprawie: upoważnienia dla Pani Małgorzaty Grzebień - kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:00:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.269.2017 w sprawie: upoważnienia dla Anny Magiera - inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy, kom. Świadczeń rodzinnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:03:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.270.2017 w sprawie: upoważnienia dla Magdaleny Zegarek - inspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy, kom. Świadczeń rodzinnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:06:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.271.2017 w sprawie: zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy na 2017 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:08:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.272.2017 w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2017 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:14:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.273.2017 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:16:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.274.2017 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-09-22 14:18:36.
 Zarządzenie Nr W.0050.275.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków na 2017 rok dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:35:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.276.2017 w sprawie: określenia procentowego wskaźnikałącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:37:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.277.2017 w sprawie: powołania Komisji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:39:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.278.2017 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:43:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.279.2017 w sprawie: przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Już Pływam" realizowanego przez Gminę Charsznica w ramach zadania zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:45:21 | Data modyfikacji: 2018-03-10 18:46:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.280.2017 w sprawie: ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica na rok szkolny 2017/2018.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:48:36 | Data modyfikacji: 2018-03-10 18:46:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.281.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 18:50:29 | Data modyfikacji: 2018-03-10 18:46:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.282.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:24:53 | Data modyfikacji: 2018-03-10 18:46:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.283.2017 w sprawie: powołania Komisji rewitalizacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:27:12 | Data modyfikacji: 2018-03-10 18:46:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.284.2017 w sprawie: zatwierdzenia oferty na realizację zadania pn. "Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Charsznica".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:35:34 | Data modyfikacji: 2018-03-10 18:46:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.285.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:38:55 | Data modyfikacji: 2018-03-10 18:46:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.286.2017 w sprawie: zasad korzystania z Hali Sportowej w Miechowie - Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:40:40 | Data modyfikacji: 2018-03-10 18:46:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.287.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:42:08 | Data modyfikacji: 2018-03-10 18:46:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.288.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:43:41 | Data modyfikacji: 2018-03-10 18:46:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.289.2017 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr W.0050.157.2012 Wójta Gminy Charsznica z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 19:56:53 | Data modyfikacji: 2018-03-10 18:46:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.290.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-10 20:00:15 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.291.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-11 12:02:26 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.292.2017 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-11 12:04:11 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.293.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-11 12:05:26 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.294.2017 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu wynagradzania Urzędu Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-11 12:07:01 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.295.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-11 12:08:28 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.296.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 11:59:12 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.297.2017 w sprawie: przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Szkolnych Punktach Informacji i Kariery w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 12:07:16 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.298.2017 w sprawie: powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów oragnów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:37:24 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.299.2017 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:39:40 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.300.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:43:19 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.301.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej- Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:50:41 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.302.2017 w sprawie: otwartego konkursu na partnerów do udziału w realizacji projektu rewitalizacyjnego pn."Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie - Charsznicy" z obszaru rewitalizacji. Konkurs dotyczy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 14:57:12 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.303.2017 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy za 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 15:06:34 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.304.2017 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy za 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 15:21:28 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.305.2017 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 15:24:40 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.306.2017 w sprawie: powołania Komisji do oceny ofert w konkursie na partnerów do udziału w sprawie realizacji projektu rewitalizacyjnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-20 15:26:48 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.307.2017 w sprawie: wprowadzenia Aneksu Nr 4 do Zarządzenia Nr W.0050.187.2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 09:48:41 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.308.2017 w sprawie: przygotowania i udziału gminy w powiatowym ćwiczeniu obronnym pk."CZERWIEC 2017"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:02:26 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.309.2017 w sprawie: zmian w regulaminie wynagradzania Urzędu Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:05:07 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.310.2017 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:08:01 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.311.2017 w sprawie: rozstzrygnięcia otwartego konkursu na partnerów do udziału w realizacji projektu rewitalizacyjnego pn. "Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie - Charsznicy" z obszaru rewitalizacji . Konkurs dotyczy wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:14:50 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.312.2017 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:19:18 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.313.2017 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:22:46 | Data modyfikacji: 2018-03-10 20:02:08.
Data wprowadzenia: 2018-03-21 10:22:46
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Kolejowa 20
32-250 Charsznica
Kierownik Jednostki
Jan Żebrak
Kontakt:
Tel: (+48 41) 383-61-10
Fax: (+48 41) 383-61-10
e-mail: urzad@charsznica.pl