Szanowni Państwo


Parafia Charsznica wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Charsznicy realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017,który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.


Pomoc mogą otrzymać osoby /rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji/art.7 ustawy o pomocy społecznej/ np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością ,rodziny niepełne, wielodzietne, dotknięte niepełnosprawnością ,długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający


-1268zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej
-1028 zł netto w przypadku osoby w rodzinie


Po skierowanie należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .


O terminie wydawania żywności osoby ze skierowaniem będą informowane przez :pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej a także przez Księży przy ogłoszeniach Parafialnych .

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-09-27 15:24:25.
 Na jakich zasadach można otrzymać pomoc w GOPS.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-03-09 14:57:26.
Żywność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy informuje, że Parafia Rzymsko Katolicka w Miechowie-Charsznicy podpisała umowę z Caritas Diecezji Kieleckiej na paczki żywnościowe dla osób, które były kwalifikowane przez pracowników socjalnych GOPS w Charsznicy do otrzymania pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym .O terminie wydawania paczek i godzinie wydawania - mieszkańcy będą informowani na niedzielnej mszy św .przez Księży oraz telefonicznie przez pracowników GOPS w Charsznicy.

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-03-09 14:54:27.
 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola, szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-01-05 14:47:35.
 Obwieszczenie wszczęcie postępowania sieć gazowa 2017.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-04-05 11:52:05.
 Kwota dotacji - system oświaty.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-04-05 13:54:57.
 RODZINO WSPIERAJĄCA.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:44:20.
 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 r.doc

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-04-26 08:36:31.
 Obwieszczenie wydanie decyzji sieć gazowa 2017.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-05-18 13:54:56.
 OGŁOSZENIE_przystąpienie_ZMIANA PLANU_VI_2017.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-07-19 11:24:33.
 Obwieszczenie VITA JET, Jerzy Jodłowski, Jelcza 26, 32-250 Charsznica..doc

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-08-01 12:01:11.
 INFORMACJA O WYMIKU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI_2017.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2017-09-15 15:11:54.
Informacja o podstawowej kwocie dotacji
 Informacja o podstawowej kwocie dotacji.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2017-11-09 16:15:59.
 Nabór do projektu "Uwierz w siebie" - 2018 rok

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-11-15 14:53:49.
 Obwieszczenie o przystapieniu do sporzadzania Programu Ochrony Srodowiska.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2017-12-07 09:57:58 | Data modyfikacji: 2017-12-07 10:00:24.
Data wprowadzenia: 2017-12-07 09:57:58
Data modyfikacji: 2017-12-07 10:00:24
Opublikowane przez: Piotr Pacia