Ogłoszenie naboru na członków Komitetu
Rewitalizacji

Formularz_zgłoszeniowy-Komitet_Rewitalizacji_Charsznica-3.doc

 Ogłoszenie naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-03-27 11:54:31 | Data modyfikacji: 2018-03-27 11:57:32.
 Ujednolicony tekst Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016 - 2025 (po zmianach)

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-04-21 14:37:42 | Data modyfikacji: 2017-04-21 14:38:32.
 Gminny Program Rewitalizacji.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-12-01 08:02:03 | Data modyfikacji: 2016-12-01 08:04:04.

Raport z procesu partycypacji w ramach pran nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016-2025 - poprawiony.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-11-29 09:09:36.
 Raport z konsultacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-11-24 09:53:04.
 Raport z przeprowadzonych konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016-2025.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-11-20 02:12:35.

Raport z procesu partycypacji w ramach pran nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016-2025.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-11-20 02:10:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Charsznica o
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
pn: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Charsznica
na lata 2016-2025

Obwieszczenie Wójta Gminy Charsznica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Charsznica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-11-15 15:01:13 | Data modyfikacji: 2016-11-15 15:21:03.
Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o
konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady
Gminy w sprawie określenia zasad wyznaczenia
składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o konsultacjach społecznych.pdf

Uchwała Komitet rewitalizacji Charsznica.pdf

Formularz zgłoszeniowy - Komitet Rewitalizacji Charsznica.doc

Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Charsznica.pdf

Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf

Ogłoszenie naboru członków do Komitetu Rewitalizacji.pdf

Formularz zgłoszeniowy-Komitet Rewitalizacji Charsznica.doc

Ogłoszenie ponownego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf

Formularz zgłoszeniowy-Komitet Rewitalizacji Charsznica.doc

Zarządzenie - powołanie Komitetu Rewitalizacji.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-11-08 11:22:01.
Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o Rozpoczęciu
konsultacji społecznych

Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica.pdf

Formularz konsultacyjny GPR Charsznica.doc

Projekt GPR Charsznica do konsultacji 12.10.pdf

Załącznik 1 - lista projektów podstawowych.pdf

Załącznik 2 – załącznik rewitalizacji.jpg

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-10-13 10:48:00 | Data modyfikacji: 2016-10-13 10:48:21.
Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o rozpoczęciu
konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały Rady Gminy Charsznica w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Charsznica
 Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o rozpoczeciu konsultacji społecznych.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-06-07 09:21:02.
 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.doc

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-06-09 12:35:18.
 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-06-09 12:35:59.
 Projekt uchwały - Rewitalizacja.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-06-09 12:36:34.
 DIAGNOZA NA POTRZEBY WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI GMINY CHARSZNICA.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-07-28 10:51:32 | Data modyfikacji: 2016-07-28 10:52:19.
 UCHWAŁA NR XX 125 2016 - obszar rewitalizacji.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-08-12 10:19:50 | Data modyfikacji: 2016-08-12 10:20:24.
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-08-22 10:49:50.
 Informacja o sprostowaniu błędów.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-08-31 12:11:55.
 Diagnoza Gmina Charsznica.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-08-31 12:12:59 | Data modyfikacji: 2016-08-31 12:13:28.
Data wprowadzenia: 2016-08-31 12:12:59
Data modyfikacji: 2016-08-31 12:13:28
Opublikowane przez: Mateusz Peroń