ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty GPR.pdf

Odpowiedzi GPR.pdf

Zaproszenie_Charsznica.doc GPR.doc

WZÓR UMOWY GPR.docx

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-03-15 15:17:35.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Podniesienie
poziomu edukacji na terenie Gminy Charsznica

Informacja w sprawie unieważnienia zapytania ofertowego.pdf

Informacja - zmiana treści zapytania ofertowego.pdf

Zapytanie oferowe 10.1.3.pdf

Załącznik nr 1 do ZO-oświadczenie 10.1.3.doc

Załącznik nr 2 do ZO-oświadczenie 10.1.3.doc

Załącznik nr 3 do ZO-Wykaz usług 10.1.3.doc

Załącznik nr 4 do ZO-oferta 10.1.3.doc

Załącznik nr 5 do ZO- wzór umowy 10.1.3.pdf

Załącznik nr 6 do ZO-wykaz osób 10.1.3.doc

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-05-02 12:14:14.
ZAPYTANIE OFERTOWE

Powiadomienie o wyborze oferty.pdf

Zapytanie ofertowe - dostawa urn wyborczych.pdf

Załącznik nr1 - Oferta.doc

Załącznik nr2 - Umowa.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-07-05 12:07:50 | Data modyfikacji: 2016-07-05 12:08:47.
Data wprowadzenia: 2016-07-05 12:07:50
Data modyfikacji: 2016-07-05 12:08:47
Opublikowane przez: Mateusz Peroń