Zarządzenie Nr W.0050.169.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków na 2016 rok dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-18 11:09:32 | Data modyfikacji: 2016-04-19 19:07:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.170.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-18 11:12:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.171.2016 w sprawie: zatwierdzenia oferty na realizację zadania pn."Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Charsznica".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-18 11:19:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.172.2016 w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli Gminy Charsznica w roku szkolnym 2016/2017.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-18 11:23:22.
 Zarzadzenie Nr W.0050.173.2016 w sprawie: harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych Gminy Charsznica w roku szkolnym 2016/2017

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-18 12:15:05 | Data modyfikacji: 2016-04-18 12:17:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.174.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-18 12:30:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.175.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 09:53:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.176.2016 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 09:54:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.177.2016 w sprawie: określenie procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 09:57:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.178.2016 w sprawie: zatwierdzenia preliminarza dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 10:00:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.179.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 10:01:59.
 Zarządzenie Nr W.0050.180.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 10:04:25.
 Zarządzenie Nr W.0050.181.2016 w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 10:06:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.182.2016 w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 10:07:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.183.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 10:34:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.184.2016 w sprawie: wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Spoiłecznej jako jednostkę właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 10:37:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.185.2016 w sprawie: przyjęcia Regulaminu rekrutacji iuczestnictwa w projekcie "Już pływam" realizowanego przez Gminę Charsznica w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 10:40:16 | Data modyfikacji: 2016-04-19 19:03:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.186.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 10:41:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.187.2016 w sprawie: ustalenia założeń organizacyjnych dotyczących nowego roku szkolnego i przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 w placówkach prowadzonych przez Gminę Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 18:58:10 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:08:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.188.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 19:09:17 | Data modyfikacji: 2016-04-19 19:27:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.189.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 19:11:05 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:08:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.190.2016 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 19:13:11 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:09:14.
 Zarządzenie Nr W.0050.191.2016 w sprawie: zmiany Zarządzenia dot. powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznic.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 19:18:50 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:09:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.192.2016 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 19:20:25 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:10:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.193.2016 w sprawie: powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 19:22:04 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:10:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.194.2016 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz zatwierdzenia jej regulaminu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 19:23:38 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:10:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.195.2016 w sprawie: powołania Zespołu ds. Gminnego Programu Rewitalizacji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-19 19:25:27 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:11:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.196.2016 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:14:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.197.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:15:58 | Data modyfikacji: 2016-05-11 13:19:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.198.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-11 13:29:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.199.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-31 10:26:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.200.2016 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-31 11:45:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.201.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-31 11:47:38 | Data modyfikacji: 2016-05-31 11:50:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.202.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-31 12:00:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.203.2016 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-31 12:03:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.204.2016 w sprawie: udostępniania informacji publicznej i związanych z tym opłat.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-05-31 12:06:51.
 Zarządzenie Nr W.0050.205.2016 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Charsznicy za 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-19 22:04:07 | Data modyfikacji: 2016-09-19 22:07:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.206.2016 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy za 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-19 22:10:18 | Data modyfikacji: 2016-09-19 22:11:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.207.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-19 22:14:23 | Data modyfikacji: 2016-09-19 22:15:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.208.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-19 22:21:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.209.2016 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem oraz użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-19 22:24:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.210.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-19 22:26:38 | Data modyfikacji: 2016-09-19 22:28:06.
 Zarządznie Nr W.0050.211.2016 w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz w infrastrukturze lokalnej na terenie Gminy Charsznica, spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-19 22:30:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.212.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-19 22:32:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.213.2016 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-19 22:33:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.214.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-21 09:19:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.215.2016 w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne w ramach RPO Woj. Małopolskiego na lata 2014-2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-21 09:22:23 | Data modyfikacji: 2016-09-21 09:23:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.216.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-23 14:41:08 | Data modyfikacji: 2016-09-23 14:41:39.
 Zarządzenie Nr W.0050.217.2016 w sprawie: powołania komisji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-23 14:43:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.218.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-23 14:50:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.219.2016 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach RPO dla Woj. Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 10.1.3. edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-23 14:53:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.220.2016 w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:38:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.221.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:40:29 | Data modyfikacji: 2016-09-27 11:41:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.222.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:42:43 | Data modyfikacji: 2016-09-27 11:43:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.223.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:45:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.224.2016 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:47:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.225.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:49:01 | Data modyfikacji: 2016-09-27 11:49:35.
 Zarządzenie Nr W.0050.226.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-27 11:51:07 | Data modyfikacji: 2016-09-27 11:51:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.227.2016 w sprawie:opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-09-27 12:01:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.228.2016 w sprawie: wprowadzenia Aneksu Nr 3 do Zarządzenia Nr W.0050.187.2012 w sprawie: wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-04 17:19:32.
 Zarządzenie Nr W.0050.229.2016 w sprawie:w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-04 17:23:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.230.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-04 18:37:32 | Data modyfikacji: 2017-01-04 18:41:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.231.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-04 18:45:33.
 Zarządzenie Nr W.0050.232.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-04 18:49:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.233.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-04 18:51:32.
 Zarządzenie Nr W.0050.234.2016 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-04 18:53:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.235.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-04 18:55:43 | Data modyfikacji: 2017-01-04 18:57:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.236.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-06 13:31:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.237.2016 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-06 13:34:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.238.2016 w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji działań w II półroczu 2016 roku "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Charsznica na lata 2016 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-06 13:36:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.239.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-06 13:38:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.240.2016 w sprawie: przygotowania i przekazania projektu budżetu Gminy Charsznica na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2022

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-01-06 13:46:10 | Data modyfikacji: 2017-01-06 13:47:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.241.2016 w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia zadań Komisji i trybu jej pracy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-03-08 12:20:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.242.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-03-08 12:23:03 | Data modyfikacji: 2017-03-08 12:23:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.243.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:36:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.244.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:30:00.
 Zarządzenie Nr W.0050.245.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:40:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.246.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:43:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.247.2016 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:45:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.248.2016 w sprawie: weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:47:00.
 Zarządzenie Nr W.0050.249.2016 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:49:44.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:49:44
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj