Infornacja nabór księgowa - ŚDS Jelcza.pdf

 Nabór na stanowisko księgowa ŚDS Jelcza.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-01-19 12:44:27.
OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych

Komunikat w sprawie podpisania umów na udzielanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Lekarza poz.pdf

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poz 2016.pdf

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Szczegółowych warunkach konkursu poz.doc

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni lekarza poz 2016.doc

Szczegółowe warunki konkursu 2016.doc

wzór_umowy_2016.doc

Załącznik nr 1 konkurs 2016.doc

Załącznik nr 2 konkurs 2016.doc

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-03-21 09:51:36.
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE

Ogłoszenie o wynikach naboru Urząd Gminy Charsznica.pdf

Ogłoszenie o naborze Urząd Gminy Charsznica.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-04-15 07:53:27.
Ogłoszenie o konkursie - Poddziałanie 10.1.3

Unieważnienie konkursu 10.1.3.pdf

Ogłoszenie o konkursie - Poddziałanie 10.1.3.pdf

Formularz ofertowy - Poddziałanie 10.1.3.doc

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2016-07-07 11:48:55 | Data modyfikacji: 2016-07-07 11:49:27.
NABÓR NA  STANOWISKO PRACY INSPEKTOR DS. WYMIARU
PODATKU I OPŁAT / unieważnienie!!

Wójt Gminy Charsznica unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKU I OPŁAT W REFERACIE FINANSOWYM ogłoszony w dniu 19 sierpnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i na tablicy informacyjnej Urzędu, z przyczyn organizacyjnych.

 nabor insp..pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2016-08-19 09:10:09 | Data modyfikacji: 2016-08-30 13:18:43.
Data wprowadzenia: 2016-08-19 09:10:09
Data modyfikacji: 2016-08-30 13:18:43
Opublikowane przez: Piotr Pacia