Kalendarz wyborczy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-16 15:19:08.
 Informacja Wójta Gminy Charsznica o numerach i granicach obwodów głosowania.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-16 15:20:50.
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr W.0050.124.2015 wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-09-17 09:05:21.
 Uchwała Nr X/58/2015 w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-10-01 08:49:17.
 Informacja o losowaniu składu Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-10-02 15:14:23.
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr W.0050.132.2015 w sprawie: powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Charsznica, dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25.10.2015 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-10-07 09:24:27 | Data modyfikacji: 2015-10-07 09:26:16.
 INFORMACJA DLA MĘŻÓW ZAUFANIA.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2015-10-19 14:30:08.
 Zarządzenie Nr W-0050.139.2015.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2015-10-23 11:47:45.
Data wprowadzenia: 2015-10-23 11:47:45
Opublikowane przez: Mateusz Peroń