REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
6 WRZEŚNIA 2015 R.
GŁOSUJEMY W GODZ. 6.00 — 22.00

 

 

 

 

Dnia 17 czerwca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził ogólnokrajowe referendum, wyznaczając jego datę na 6 września 2015 r. Postanowienie o zarządzeniu referendum zostało ogłoszone w Dz. U. poz. 852.

 

 

W referendum odpowiemy na trzy pytania:

 

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”

 

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”

 

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-06-29 12:17:33 | Data modyfikacji: 2015-06-29 12:46:20.
Akty prawne

postanowienie o zarządzeniu wyborów.pdf

ustawa o referendum.pdf

 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-06-29 12:21:39.
 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-06-29 12:41:49.
 Zarządzenie Wójta Gminy Charsznica Nr W.0050.91.2015 w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-06-30 10:09:22 | Data modyfikacji: 2015-06-30 11:31:36.
 Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-07-02 13:53:25.
 Informacja Wójta Gminy Charsznica z dnia 13 lipca 2015 roku

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:58:52.
Data wprowadzenia: 2015-07-13 13:58:52
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj