Postanowienie Marszałka Sejmu RP o zarządzeniu wyborów Prezydenta Przeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-03 22:08:53.
 Kalendarz Wyborczy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-03 22:11:21.
 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-03 22:13:38.
 Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-03 22:16:16 | Data modyfikacji: 2015-03-03 22:18:08.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

 Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-26 11:32:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.48.2015 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-26 12:24:43.
 Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie o głosowaniu korespondencyjnym.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-04-01 10:20:45.
 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 10 maja 201 5 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:09:51.
 Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:17:38.
 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych w kraju.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:40:36.
 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:42:22.
 Uchwała Nr VI/30/2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta RP.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:45:26.
 Informacja Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-04-07 10:35:31.
 Kominikat w sprawie losowania składu OKW Nr 8 w Miechowie - Charsznicy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-04-17 15:25:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.64.2015 Wójta Gminy Charsznica w sprawie: powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Charsznica, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-04-20 11:07:03 | Data modyfikacji: 2015-04-20 11:10:26.
Data wprowadzenia: 2015-04-20 11:07:03
Data modyfikacji: 2015-04-20 11:10:26
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj