Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Rodzaj zadania : upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Charsznica

Ogłoszenie rozstrzygnięcie konkursu.pdf

Konkurs na realizacje zadania publicznego 30.12.2015.pdf

Oferta .rtf

Umowa .rtf

Sprawozdanie .rtf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2015-12-30 15:00:34.
KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JELCZY
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG

Informacja w wynikach naboru psycholog ŚDS.pdf

 Nabór na stanowisko psychologa.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2015-09-02 12:24:06 | Data modyfikacji: 2015-09-02 12:25:34.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Rodzaj zadania : upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Charsznica

Ogłoszenie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na tereni.pdf

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania.pdf

Oferta upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Charsznica.rtf

Umowa upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Charsznica.rtf

Sprawozdanie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Charsznica.rtf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2015-01-23 14:39:27 | Data modyfikacji: 2015-01-23 14:40:57.
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
urzędnicze: DO SPRAW EWIDENCJI LUDNOŚCI 

wynik naboru

 nabór ew lud.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2015-01-15 09:39:53 | Data modyfikacji: 2015-01-30 08:31:13.
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w Poradni lekarza poz 2015

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poz 2015.pdf

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni lekarza poz 2015.pdf

Szczegółowe warunki konkursu 2015.pdf

Załącznik nr 1 konkurs 2015.pdf

Załącznik nr 2 konkurs 2015.pdf

Wzór umowy 2015.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2015-06-16 14:05:05.

Protokół z zebrania Komisji Rekrutacyjnej Psycholog.pdf

 Nabór na stanowisko psychologa ŚDS Jelcza.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2015-12-08 12:14:17.
Data wprowadzenia: 2015-12-08 12:14:17
Opublikowane przez: Mateusz Peroń