Zarządzenie Nr W.0050.15.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Gminy Charsznica na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 07:53:15 | Data modyfikacji: 2015-03-19 20:51:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.16.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Chodów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 07:55:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.17.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Chodowiec.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 07:58:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.18.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Pogwizdów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 08:00:00.
 Zarządzenie Nr W.0050.19.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Marcinkowice.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:06:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.20.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:09:24.
 Zarządzenie Nr W.0050.21.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Wierzbie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:10:59.
 Zarządzenie Nr W.0050.22.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Swojczany.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:13:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.23.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Dąbrowiec.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:20:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.24.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Uniejów - Kolonia.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:24:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.25.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Uniejów - Parcela.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:28:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.26.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Jelcza.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:42:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.27.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Tczyca.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:53:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.28.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Witowice.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 09:55:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.29.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Ciszowice.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 10:18:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.30.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Podlesice.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 19:58:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.31.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Szarkówka.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 20:00:33.
 Zarządzenie Nr W.0050.32.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Uniejów - Rędziny.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 20:02:59.
 Zarządzenie Nr W.0050.33.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Miechów - Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 20:04:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.34.2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 20:09:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.35.2015 w sprawie: zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Marcinkowice.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 20:12:17.
 Zarządzenie Nr W.0050.36.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 20:13:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.37.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 20:16:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.38.2015 w sprawie: wprowadzenia Aneksu Nr 2 do Zarządzenia Nr W.0050.187.2012 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 20:28:32 | Data modyfikacji: 2015-03-19 20:53:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.39.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego "Zakup dostawa i montaż wyposażenia do toalet w ramach Projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Charsznica ".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 20:38:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.40.2015 w sprawie: przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Już Pływam" realizowanego przez Gminę Charsznica w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 20:41:32 | Data modyfikacji: 2015-03-19 20:55:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.41.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-24 22:12:35.
 Zarządzenie Nr W.0050.42.2015 w sprawie: zatwierdzenia oferty na realizację zadania pn."Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-24 22:14:32 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:18:27.
  Zarządzenie Nr W.0050.43.2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr W.0050.157.2012 Wójta Gminy Charsznica z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-24 22:17:23 | Data modyfikacji: 2015-03-26 08:19:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.44.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-06 11:49:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.45.2015 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-06 11:52:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.46.2015 w sprawie: upoważnienia do doręczenia wyborcy niepełnosprawnemu pakietu wyborczego w wyborach Prezydenta RP.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-06 11:54:32.
 Zarządzenie Nr W.0050.47.2015 w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-06 11:57:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.48.2015 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-06 12:03:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.49.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-06 12:05:12 | Data modyfikacji: 2016-01-06 12:53:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.50.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego oraz oprogramowania w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Charsznica".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-06 12:09:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.51.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-06 12:13:45 | Data modyfikacji: 2016-01-21 19:27:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.52.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-06 12:42:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.53.2015 w sprawie: prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-06 12:50:28 | Data modyfikacji: 2016-01-21 19:28:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.54.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-06 12:51:57 | Data modyfikacji: 2016-01-21 19:28:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.55.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-21 19:06:44 | Data modyfikacji: 2016-01-21 19:29:51.
 Zarządzenie Nr W.0050.56.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu multimedialnego "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Charsznica"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-21 19:26:40 | Data modyfikacji: 2016-01-21 19:30:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.57.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-21 19:32:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.58.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-21 19:34:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.59.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-21 19:36:00.
 Zarządzenie Nr W.0050.60.2015 w sprawie: powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-21 19:38:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.61.2015 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Charsznica na lata 2015 - 2019

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-21 19:41:15 | Data modyfikacji: 2016-02-04 13:14:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.62.2015 w sprawie: powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-21 20:19:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.63.2015 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-01-21 20:21:36.
 Zarządzenie Nr W.0050.64.2015 w sprawie: powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Charsznica, dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, zarządznonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 19:21:40 | Data modyfikacji: 2016-02-03 20:42:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.65.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 19:23:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.66.2015 w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 19:25:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.67.2015 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 19:27:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.68.2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 19:28:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.69.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 19:30:30.
 Zarządzenie Nr W.0050.70.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 19:35:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.71.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 19:37:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.72.2015 w sprawie: przekazania protokołów wyników głosowania oraz innych dokumentów z wyborów w wyborach Prezydenta RP.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 19:39:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.73.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 19:40:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.74.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 20:06:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.75.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 20:07:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.76.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 20:09:17.
 Zarządzenie Nr W.0050.77.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 20:11:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.78.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 20:14:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.79.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 20:17:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.80.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 20:22:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.81.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 20:26:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.82.2015 w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr W.0050.75.2015 z 12 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 20:32:36.
 Zarządzenie Nr W.0050.83.2015 w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr W.0050.77.2015 z dnia 14 maja 2015 roku oraz w Zarządzeniu Nr W.0050.79.2015 z 21 maja 2015 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 20:35:35.
 Zarządzenie Nr W.0050.84.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-03 20:39:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.85.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 11:39:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.86.2015 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Tczycy Pani Marcie Szreder.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:04:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.87.2015 w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w ogólnokrajowym referendum.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:34:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.88.2015 w sprawie: upoważnienia do doręczenia wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego pakietu wyborczego w ogólnokrajowym referendum.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:36:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.89.2015 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:40:14.
 Zarządzenie Nr W.0050.90.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:42:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.91.2015 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6.09.2015 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:43:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.92.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:46:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.93.2015 w sprawie: powołania Zespołu Zadaniowego ds. Rewitalizacji Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:48:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.94.2015 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:50:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.95.2015 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:52:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.96.2015 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej, celem przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:57:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.97.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 12:59:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.98.2015 w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:01:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.99.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:05:10 | Data modyfikacji: 2016-02-04 13:05:57.
 Zarządzenie Nr W.0050.100.2015 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:16:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.101.2015 w sprawie: w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:18:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.102.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:22:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.103.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:30:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.104.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Charsznica w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 1.09.2015 r. - 24.06.2016 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:33:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.105.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:35:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.106.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:41:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.107.2015 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:44:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.108.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:45:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.109.2015 w sprawie: powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów Prezydenta RP, przeprowadzonych w dniu 10 i 24 maja 2015 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:47:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.110.2015 w sprawie: zmian do Zarządzenia Nr W.0050.99.2015 z dnia 17.07.2015 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:48:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.111.2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:50:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.112.2015 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowej ds. referendum.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:52:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.113.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:53:29 | Data modyfikacji: 2016-02-04 13:54:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.114.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:57:29 | Data modyfikacji: 2016-02-04 13:58:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.115.2015 w sprawie: powołania składu osobowego Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie Gminy Charsznica , dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 13:59:19 | Data modyfikacji: 2016-02-04 14:02:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.116.2015 w sprawie:wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:06:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.117.2015 w sprawie: określenia miesięcznej stawki dotacji na 1 ucznia uczęszczającego do publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Charsznica na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:12:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.118.2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr W.0050.115.2015 z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania składu osobowego Obwodowych Komisji do spraw Referendum na terenie Gminy Charsznica, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku..

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:15:57.
 Zarządzenie Nr W.0050.119.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:18:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.120.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:21:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.121.2015 w sprawie: w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:23:36.
 Zarządzenie Nr W.0050.122.2015 w sprawie: przekazania protokołów wyników głosowania oraz innych dokumentów z wyborów w ogólnokrajowym referendum.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:26:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.123.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:30:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.124.2015 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:33:16.
 Zarządzenie Nr W.0050.125.2015 w sprawie: wyznaczenia pracowników Gminy Charsznica do prac w Komisji Wojewódzkiej ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych klęską niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:56:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.126.2015 w sprawie: upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:57:33.
 Zarządzenie Nr W.0050.127.2015 w sprawie: upoważnienia do doręczenia wyborcy, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego pakietu wyborczego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 14:59:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.128.2015 w sprawie: określenie procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 15:00:30.
 Zarządzenie Nr W.0050.129.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-04 15:02:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.130.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-10 18:21:02 | Data modyfikacji: 2016-02-10 18:22:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.131.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-10 18:25:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.132.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-10 18:27:07 | Data modyfikacji: 2016-02-10 19:50:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.133.2015 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-10 19:52:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.134.2015 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu, spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-10 19:54:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.135.2015 w sprawie: przekazania protokołów wyników głosowania oraz innych dokumentów z wyborów w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-10 19:55:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.136.2015 w sprawie:zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-10 19:57:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.137.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-10 20:00:24 | Data modyfikacji: 2016-02-10 20:10:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.138.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-10 20:03:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.139.2015 w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-10 20:05:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.140.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-10 20:07:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.141.2015 w sprawie: zmiany brzmienia Aneksu Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.146.2012 w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-24 22:43:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.142.2015 w sprawie: powołania Komisji do rozpatrywania podań i przyznawania zasiłków z funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-24 22:44:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.143.2015 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-24 22:46:25.
 Zarządzenie Nr W.0050.144.2015 w sprawie: przygotowania i przekazania projektu budżetu na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2020.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-24 22:49:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.145.2015 w sprawie: wyznaczenia pracowników Gminy Charsznica do odbioru prac polegających na likwidacji Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-24 22:50:39.
 Zarządzenie Nr W.0050.146.2015 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr W.0050.137.2015 z dnia 22 października 2015 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-24 22:52:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.147.2015 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem oraz użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-24 22:53:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.148.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-24 22:55:21 | Data modyfikacji: 2016-02-24 22:56:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.149.2015 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zużytych przedmiotów i wyposażenia oraz programów komputerowych w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-25 20:16:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.150.2015 w sprawie: przekazania jednostkom oragnizacyjnym niezbędnych informacji do opracowania własnych projektów planów finansowych na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-25 20:19:09 | Data modyfikacji: 2016-04-21 10:26:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.151.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-25 20:26:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.152.2015 w sprawie: przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie Gminy Charsznica

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-25 20:28:30.
 Zarządzenie Nr W.0050.153.2015 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-25 20:30:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.154.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-25 20:42:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.155.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-25 20:44:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.156.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-02-25 20:51:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.157.2015 w sprawie: opracowania projektu planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Gminy Charsznica na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:05:25 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:01:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.158.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:08:10 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:01:59.
 Zarządzenie Nr W.0050.159.2015 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:11:12 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:02:24.
 Zarządzenie Nr W.0050.160.2015 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:17:27 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:02:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.161.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:19:17 | Data modyfikacji: 2016-04-21 10:19:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.162.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:32:48 | Data modyfikacji: 2016-04-21 11:03:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.163.2015 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:42:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.164.2015 w sprawie: powołania komisji konkursowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:44:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.165.2016 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:46:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.166.2015 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:47:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.167.2015 w sprawie: powołania Zespołu ds.Realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:48:39.
 Zarządzenie Nr W.0050.168.2016 w sprawie: określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia uczęszczającego do publicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizycz. lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Charsznica na 2016 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:57:24.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2016-04-21 10:57:24
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj