Informacja Komisarza Wyborczego o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:06:35.
 Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie sposobu przyjmowania kandydatów do terytorialnych (gminnych) komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:09:54.
 Informacja Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej..

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:25:21.
 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:34:33 | Data modyfikacji: 2014-08-28 09:35:25.
 Informacja o uprawnieniach dla wyborców niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-08-28 11:03:37.
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-09-22 07:55:37 | Data modyfikacji: 2014-09-22 07:56:38.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-09-26 09:25:34 | Data modyfikacji: 2014-10-02 11:27:33.
 Informacja Wójta Gminy w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-10-02 11:31:02.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-10-08 08:38:26.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia pełnienia dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-10-08 08:41:07.
 Informacja obwody głosowania.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:40:34.
 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHARSZNICY .pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:41:24.
 OBWIESZCZENIE .pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:42:15.
 UCHWAŁA Nr 6-2014.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:42:43.
 UCHWAŁA Nr 7-2014.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:43:07.
 UCHWAŁA Nr 8-2014.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:44:15.
 OBWIESZCZENIE O LISTACH KANDYDATÓW NA RADNYCH GMINY.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:46:54.
 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CHARSZNICY.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-10-27 12:06:12.
 UCHWAŁA Nr 9-2014.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-10-27 12:32:32.
 UCHWAŁA Nr 10-2014.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-10-27 12:07:05.
 UCHWAŁA Nr 11-2014.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-10-27 12:33:15.
 Protokół z wyborów Gmina .pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-11-20 07:42:59 | Data modyfikacji: 2014-11-20 14:58:43.
 Protokół z wyborów Wójtów .pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-11-20 07:43:46 | Data modyfikacji: 2014-12-02 07:42:50.
 Zestawienie wyników głosowania.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-11-20 07:44:10 | Data modyfikacji: 2014-11-21 07:36:41.
Data wprowadzenia: 2014-11-20 07:44:10
Data modyfikacji: 2014-11-21 07:36:41
Opublikowane przez: Mateusz Peroń