Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-25 09:14:02.
 Zarządzenie Wójta Gminy Nr W.0050.77.2011 w sprawie: wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-25 09:22:11.
 Informacja dot. umieszczania plakatów wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-04 08:51:11.
 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:20:31.
 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-13 14:22:07 | Data modyfikacji: 2014-03-13 14:23:33.
 Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-17 13:26:41.
 Informacja Wójta Gminy o numerach i granicach obwodów głosowania

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-04-25 10:19:27.
 Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Charsznica, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-05 15:18:00.
 Informacja o udostępnieniu spisów wyborców

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:21:56.
Data wprowadzenia: 2014-05-08 12:21:56
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj