Zarządzenie Nr W.0050.340.2014 w sprawie: zatwierdzenia oferty na realizację zadania pn. "Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Charsznica".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-19 12:53:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.341.2014 w sprawie: powołania zespołu zarządzającego projektem p.n. "eCharsznica - dostęp do internetu szansą na dynamiczny rozwój Gminy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFR.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-02-19 13:06:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.342.2014 w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-05 10:34:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.343.2014 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji do opracowania własnych planów finansowych na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-05 10:36:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.344.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Gminy Charsznica na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-05 10:38:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.345.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-05 10:40:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.346.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-05 10:42:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.347.2014 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze - doradca zawodowy 1/5 etatu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-05 10:44:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.348.2014 w sprawie: ustanowienia procedury postępowania przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły, placówki lub zespołu oraz nauczyciela , któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-05 11:03:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.349.2014 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-05 11:12:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.350.2014 w sprawie: przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Już Pływam" realizowanego przez Gminę Charsznica w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-06 11:30:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.351.2014 w sprawie: odmowy umorzenia zaległego czynszu i umorzenia odsetek za lokal mieszkalny Pana Bujak Grzegorz zam. Pogwizdów 56.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-06 11:33:33.
 Zarządzenie Nr W.0050.352.2014 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-06 11:39:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.353.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-06 11:47:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.354.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-06 11:49:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.355.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-06 11:50:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.356.2014 w sprawie: zatwierdzenia preliminarza dochodów i wydatków Zakładowego Funduszu Świadzczeń Socjalnych na 2014 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-06 12:00:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.357.2014 w sprawie: powołania Komisji Socjalnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-21 09:26:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.358.2014 w sprawie: ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów oraz za wynajem lub dzierżawę budynków i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-21 09:31:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.359.2014 w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Charsznica.a

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-21 09:34:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.360.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-21 10:53:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.361.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-03-26 14:38:00.
 Zarządzenie Nr W.0050.362.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:38:25.
 Zarządzenie Nr W.0050.363.2014 w sprawie: ustalenia założeń organizacyjnych dotyczacych nowego roku szkolnego i przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015 w placówkach prowadzonych przez Gminę Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:41:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.364.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:43:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.365.2014 w sprawie: powołania pełniącego obowiązki kierownika PZOZ w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:45:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.366.2014 w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne podległe Gminie Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:48:25.
 Zarządzenie Nr W.0050.367.2014 w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Charsznica Nr W.0050.281.2013 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałym dzierżawcom na użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:54:14.
 Zarządzenie Nr W.0050.368.2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 08:56:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.369.2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:24:14.
 Zarządzenie Nr W.0050.370.2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Projekt i budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie w ramach rządowego programu Radosna Szkoła".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:26:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.371.2014 w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 09:30:57.
 Zarządzenie Nr W.0050.372.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:43:17.
 Zarządzenie Nr W.0050.373.2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:48:11 | Data modyfikacji: 2014-05-30 14:52:00.
 Zarządzenie Nr W.0050.374.2014 w sprawie: upoważnienia do sporzadzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-05-30 14:51:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.375.2014 w sprawie: upoważnienia do doręczenia do wyborcy niepełnosprawnego pakietu wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:24:14.
 Zarządzenie Nr W.0050.376.2014 w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:29:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.377.2014 w sprawie: odmowy umorzenia zaległego czynszu i odmowy umorzenia odsetek za lokal mieszkalny Pana Bujak Grzegorz, zam. Pogwizdów 56.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:32:17.
 Zarządzenie Nr W.0050.378.2014 w sprawie: powołania pełniącego obowiązki kierownika PZOZ w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:34:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.379.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:35:59.
 Zarządzenie Nr W.0050.380.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:39:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.381.2014 w sprawie: powołania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Charsznica, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-17 13:43:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.382.2014 w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:13:59.
 Zarządzenie Nr W.0050.383.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:15:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.384.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:21:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.385.2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:23:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.386.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:24:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.387.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:41:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.388.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:44:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.389.2014 w sprawie: upoważnienia Inspektora Komórki ds.świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Charsznicy do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz do wydawania decyzji w tych sprawach w czasie nieobecności Kierownika GOPS.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:47:35.
 Zarządzenie Nr W.0050.390.2014 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Charsznicy do wydawania decyzji w sprawach przyznania lub odmowy zasiłków dla opiekunów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:50:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.391.2014 w sprawie: powołania Kierownika PZOZ w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:22:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.392.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:23:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.393.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:24:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.394.2014 w sprawie: odmowy umorzenia zaległego czynszu i odmowy umorzenia odsetek za lokal mieszkalny Pani Smutek Ewa.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:28:14.
 Zarządzenie Nr W.0050.395.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:29:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.396.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:30:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.397.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:32:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.398.2014 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:37:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.399.2014 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:38:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.400.2014 w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:40:51.
 Zarządzenie Nr W.0050.401.2014 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:42:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.402.2014 w sprawie: wprowadzenia Aneksu Nr 1 do Zarządzenia Nr W.0050.146.2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:46:16.
 Zarządzenie Nr W.0050.403.2014 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Diament Tczyca.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:48:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.404.2014 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego "Błękitni" Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 12:58:27.
 Zarządzenie Nr W.0050.405.2014 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im.Antoniego malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy Pani Halinie Pietrzyk.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 13:00:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.406.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 13:37:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.407.2014 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wydatków środków finansowych, dla zamówień związanych z realizacją projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dla których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 13:40:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.408.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 13:41:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.409.2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-09 13:42:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.410.2014 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie - Kolonii

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-13 11:58:32.
 Zarządzenie Nr W.0050.411.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:00:13 | Data modyfikacji: 2015-01-13 12:01:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.412.2014 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "SOKÓŁ SWOJCZANY"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:04:24.
 Zarządzenie Nr W.0050.413.2014 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na " Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Charsznica w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 1.09.2014 do 26.06.2015

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:06:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.414.2014 w sprawie: upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:07:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.415.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:12:39.
 Zarządzenie Nr W.0050.416.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-01-13 12:17:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.417.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 12:41:36.
 Zarządzenie Nr W.0050.418.2014 w sprawie:opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 12:46:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.419.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 12:48:42 | Data modyfikacji: 2015-02-21 13:00:11.
 Zazrądzenie Nr W.0050.420.2014 w sprawie: wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 12:56:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.421.2014 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 13:04:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.422.2014 w sprawie: określenie procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 13:55:35.
 Zarządzenie Nr W.0050.423.2014 w sprawie: powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 13:58:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.424.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 16:12:51.
 Zarządzenie Nr W.0050.425.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 16:15:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.426.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 16:17:42.
 Zarządzenie Ne W.0050.427.2014 w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 17:34:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.428.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 17:36:39.
 Zarządzenie Nr W.0050.429.2014 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki , pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy.....

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 17:39:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.430.2014 w sprawie: zmiany Zarządzenie Wójta Gminy Charsznica Nr W.0050.281.2013 z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na używanie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 17:42:18.
 Zarządzenie nr W.0050.431.2014 wsprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 18:29:56.
 Zarządzenie Nr W.0050.432.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 18:31:56.
 Zarządzenie nr W.0050.433.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 18:33:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.434.2014 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie - Kolonii.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 18:35:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.435.2014 w sprawie: powołania koordynatora ds. obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 18:39:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.436.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 18:40:44.
 Zazrądzenie Nr W.0050.437.2014 w sprawie: upoważnienia do doręczenia do wyborcy niepełnosprawnego pakietu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 18:42:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.438.2014 w sprawie:powołania Komisji Przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Zaprojektowanie i budowa dwóch placów zabaw oraz doposażenie dwóch istniejących w ramach projektu "Modernizacja odziałów przed....

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 18:44:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.439.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 18:45:24 | Data modyfikacji: 2015-02-21 18:52:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.440.2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 18:47:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.441.2014 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 21:10:30.
 Zarządzenie Nr W.0050.442.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 21:34:17 | Data modyfikacji: 2015-02-21 21:37:28.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 21:45:00.
 Zarządzenie Nr W.0050.443.2014 w sprawie:opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 21:47:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.444.2014 w sprawie: wyznaczenia osoby do odbioru i dostarczenia do Powiatowej Komisji Wyborczej w Miechowie protokołów OKW z wynikami głosowania do Rady Powiatu Miechowskiego oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego w wyborach zarządzonych na 16.11.2014

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-21 21:51:22.
 Zarządzenie Nr W.0050.445.2014 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-22 20:17:25 | Data modyfikacji: 2015-03-02 11:26:14.
 Zarządzenie Nr W.0050.446.2014 w sprawie: zmiany Zarządzenia dot. powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-22 20:20:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.447.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-22 20:22:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.448.2014 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-22 20:25:05.
 Zarządzenie Nr W.0050.449.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-23 08:57:50 | Data modyfikacji: 2015-02-23 19:38:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.450.2014 w sprawie:opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-23 09:10:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.451.2014 w sprawie:zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-23 19:35:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.452.2014 w sprawie:przygotowania i przekazania projektu budżetu na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-23 19:46:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.453.2014 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji do opracowania projektów własnych planów finansowych na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 12:56:30 | Data modyfikacji: 2015-02-24 13:02:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.454.2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:05:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.455.2014 w sprawie: umorzenia pożyczki OSP Uniejów - Kolonia.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:08:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.456.2014 w sprawie: umorzenia pożyczki OSP Uniejów - Kolonia.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:10:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.457.2014 w sprawie: częściowego umorzenia pożyczki Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Diament" Tczyca.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:12:30.
 Zarządzenie Nr W.0050.458.2014 w sprawie: częściowego umorzenia pożyczki Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Błękitni" Charsznica z siedzibą Miechów-Charsznica ul. Szkolna 14.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:16:47.
 Zarządzenie Nr W.0050.459.2014 w sprawie:częściowego umorzenia pożyczki Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "SOKÓŁ Swojczany".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 13:23:33.
 Zarządzenie Nr W.0050.460.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 19:22:35 | Data modyfikacji: 2015-02-24 19:23:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.461.2014 w sprawie:w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 19:27:35.
 Zarządzenie Nr W.0050.462.2014 w sprawie: powołania koordynatora zarządzania projektem pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-24 20:05:33.
 Zarządzenie Nr W.0050.463.2014 w sprawie:określenia regulaminu pracy komisji przetargowej oraz procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tyś.euro.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 18:38:29 | Data modyfikacji: 2015-03-02 10:20:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.1.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 19:18:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.2.2014 w sprawie:odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i uzupełnienia składu, powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 19:26:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.3.2014 w sprawie: odwołania i powołania nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 19:28:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.4.2014 w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 19:48:39.
 Zarzadzenie Nr W.0050.5.2014 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 19:56:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.6.2014 w sprawie: weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 19:58:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.7.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 19:59:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.8.2014 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 20:45:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.9.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 20:47:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.10.2014 w sprawie: opracowania projektu planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Gminy Charsznica na 2015 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 20:50:43 | Data modyfikacji: 2015-02-26 20:52:16.
 Zarządzenie Nr W.0050.11.2014 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.o

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 20:54:44.
 Zarządzenie Nr W.0050.12.2014 w sprawie: powołania komisji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-02-26 20:56:15.
 Zarządzenie Nr W.0050.13.2014 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 07:47:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.14.2014 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2015-03-19 07:49:45.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2015-03-19 07:49:45
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj