SPRAWOZDANIE
 SPRAWOZDANIE .pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2014-04-30 15:16:43.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CHARSZNICA Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI
PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU
PUBLICZNEGO NA 2014 ROK.
 Projekt uchwały.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-11-07 13:52:41.
 Projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:45:54.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Oferta

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-30 12:37:47 | Data modyfikacji: 2018-05-30 12:46:59.
Data wprowadzenia: 2018-05-30 12:37:47
Data modyfikacji: 2018-05-30 12:46:59
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj