Ogłoszenie w sprawie konkursu - doradca
zawodowy 1/5 etatu
 doradca.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2014-01-20 09:26:51.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Rodzaj zadania : upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Charsznica

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Charsznica .pdf

Konkurs .pdf

Oferta.rtf

Sprawozdanie.rtf

Umowa.rtf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-12-20 13:05:56 | Data modyfikacji: 2014-01-13 14:16:53.
nabór kandydatów do pracy   na wolne stanowisko
urzędnicze.

OGŁOSZENIE O WYNIKACH NABORU PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.pdf

ZAWIADOMIENIE DOT. DRUGIEGO ETAPU NABORU.pdf

KWESTIONARIUSZ_OSOBOWY.pdf

nabór - podinspektor ds. księgowości opłat.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-12-12 12:14:31 | Data modyfikacji: 2014-01-24 09:33:08.
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza stomatologa.pdf

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w sprawie przeprowadzenia Konkursu ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych przez lekarza stomatologa.pdf

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Stomatologicznej.pdf

Szczegółowe warunki konkursu stomatologia.pdf

Umowa stomatologia wzór.pdf

Załącznik nr 1 stomatolog.pdf

Załącznik nr 2 stomatolog.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-11-19 14:38:03 | Data modyfikacji: 2013-11-19 14:38:50.
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w Poradni Psychologicznej

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa.pdf

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Psychologicznej.pdf

Szczegółowe warunki konkursu psycholog.pdf

Umowa - psychologia wzór.pdf

Załącznik nr 1 psycholog.pdf

Załącznik nr 2 psycholog.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-11-19 14:36:26 | Data modyfikacji: 2013-11-19 14:37:24.
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno-
Połozniczej

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ginekologa.pdf

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologiczno- Połozniczej.pdf

Szczegółowe warunki konkursu ginekolog.pdf

Umowa ginekolog_wzór.pdf

Załącznik nr 1 ginekolog.pdf

Załącznik nr 2 ginekolog.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-11-19 14:34:05 | Data modyfikacji: 2013-11-19 14:35:49.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na Zastępcę Dyrektora ds. Medycznych Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.pdf

 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych PZOZ.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-10-22 08:05:25 | Data modyfikacji: 2013-10-22 08:06:37.
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej

Rozstrzygnięcie konkursu neurolog.pdf

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Neurologicznej.pdf

Szczegółowe warunki konkursu neurolog .pdf

Wzór umowy lekarz neurolog .pdf

Załącznik nr 1 neurolog .pdf

Załącznik nr 2 neurolog .pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-09-03 08:46:57 | Data modyfikacji: 2013-09-19 20:51:06.
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej

Roztrzygnięcie konkursu kardiolog.pdf

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej.pdf

Szczegółowe warunki konkursu kardiolog .pdf

Wzór umowy lekarz kardiolog .pdf

Załącznik nr 1 kardiolog .pdf

Załącznik nr 2 kardiolog .pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-09-03 08:44:31 | Data modyfikacji: 2013-09-19 20:50:19.
Konkurs ofert PZOZ lekarz neurolog

Rozstrzygnięce postępowania NEUROLOG.pdf

Konkurs ofert PZOZ lekarz neurolog.pdf

Szczegółowe warunki konkursu neurolog.pdf

Wzór umowy lekarz neurolog.pdf

Załącznik nr 1 neurolog.pdf

Załącznik nr 2 neurolog.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-07-18 14:44:56 | Data modyfikacji: 2013-08-02 14:44:47.
Konkurs ofert PZOZ lekarz kardiolog

Rozstrzygnięcie postępowania KARDIOLOG.pdf

Konkurs ofert PZOZ lekarz kardiolog.pdf

Szczegółowe warunki konkursu kardiolog.pdf

Wzór umowy lekarz kardiolog.pdf

Załącznik nr 1 kardiolog.pdf

Załącznik nr 2 kardiolog.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-07-18 14:38:56 | Data modyfikacji: 2013-08-02 14:44:31.
Konkurs ofert PZOZ

Rozstrzygnięcie postępowania.pdf

Konkurs ofert.pdf

Szczegółowe warunki konkursu.pdf

UMOWA POZ.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-07-16 09:45:43 | Data modyfikacji: 2013-08-02 14:44:58.
 Konkurs na stanowisko asystent rodziny.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2013-04-22 14:01:49.
Data wprowadzenia: 2013-04-22 14:01:49
Opublikowane przez: Mateusz Peroń