Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Rodzaj zadania : upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Charsznica

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Konkurs.pdf

Oferta.rtf

Sprawozdanie.rtf

Umowa.rtf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2012-12-28 13:48:08 | Data modyfikacji: 2013-01-22 09:50:08.
``
 Informacja o wynikach naboru.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2012-04-20 14:55:09 | Data modyfikacji: 2012-04-20 14:56:20.
``
 OGŁOSZENIE NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2012-04-05 11:20:51 | Data modyfikacji: 2012-04-20 14:56:06.
``Ogłoszenie`
 Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2012-06-18 14:30:27 | Data modyfikacji: 2012-07-12 08:42:32.
Ogłoszenie dotyczące naboru
 Asystent rodziny.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2012-06-25 13:03:57.
ogłoszenie o wynikach naboru
 wyniki naboru ŚDS Jelcza.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2012-07-12 09:35:37.
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Charsznicy.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2012-07-12 11:28:57.
Data wprowadzenia: 2012-07-12 11:28:57
Opublikowane przez: Mateusz Peroń