Zarządzenie Nr W.0050.129.2012 w sprawie: zatwierdzenia oferty na realizację zadania pn." Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Charsznica".

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 09:36:17.
 Zarządzenie Nr W.0050.130.2012 w sprawie: wprowadzenia samooceny jako oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 09:38:17.
 Zarządzenie Nr W.0050.131.2012 w sprawie: uzupełnienia składu i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 09:42:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.132.2012 w sprawie: zasad planowania szkoleń w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 09:44:19.
 Zarządzenie Nr W.0050.133.2012 w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym niezbędnych informacji do opracowania własnych planów finansowych na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 09:55:30.
``
 Zarządzenie Nr W.0050.134.2012 w sprawie: ustalenia planu finansowego dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 10:02:20 | Data modyfikacji: 2012-08-03 09:53:53.
 Zarządzenie Nr W.0050.135.2012 w sprawie: określenia procentowego wskaźnika łącznej kwoty przyznanych dodatków motywacyjnych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 12:31:25.
 Zarządzenie Nr W.0050.136.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2012 rok.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 13:12:03.
 Zarządzenie Nr W.0050.137.2012 w sprawie: zmian w budżecie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 13:38:25.
 Zarządzenie Nr W.0050.138.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:27:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.139.2012 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:29:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.140.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:30:39.
 Zarządzenie Nr W.0050.141.2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:31:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.142.2012 w sprawie: planu działalności i sprawozdania z jego wykonania.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:34:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.143.2012 w sprawie: powszechnej obowiązkowej akcji deratyzacji na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:35:54.
``
 Zarządzenie Nr W.0050.144.2012 w sprawie: ustalenia regulaminu kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-07-30 14:41:29 | Data modyfikacji: 2012-08-03 08:50:25.
 Zarządzenie Nr W.0050.145.2012 w sprawie: ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2012-08-03 15:11:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.146.2012 w sprawie: określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:38:16.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:42:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.148.2012 w sprawie: oszacowania szkód na drogach gminnych w wyniku silnych mrozów na przełomie miesiąca stycznia i lutego 2012 r. oraz zalewania dróg gminnych wskutek gwałtownie topniejącego śniegu.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:45:51.
 Zarządzenie Nr W.0050.149.2012 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zużytego sprzętu informatycznego w Urzędzie Gminy w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:48:01.
 Zarządzenie Nr W.0050.150.2012 w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek budżetowych gminy do dokonywania zmian w planie finansowym wydatków jednostki.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:52:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.151.2012 w sprawie: zmian w budżecie .

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:54:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.152.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 09:57:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.153.2012 w sprawie: zmiany zarządzenia dot. powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:10:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.154.2012 w sprawie: zmiany zarządzenia dot. powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:20:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.155.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:28:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.156.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:30:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.157.2012 w sprawie: ustanowienia urzędnika wyborczego na terenie gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 10:34:16.
 Zarządzenie Nr W.0050.158.2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:02:35.
 Zarządzenie Nr W.0050.159.2012 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:05:23.
 Zarządzenie Nr W.0050.160.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:11:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.161.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:23:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.162.2012 w sprawie: zmiany do Zarządzenia Nr 160 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 11:30:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.163.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:37:24.
 Zarządzenie Nr W.0050.164.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:39:18.
 Zarządzenie Nr W.0050.165.2012 w sprawie: wyznaczenia Koordynatora Samorządowego do zespołu projektu "Małopolski e-urzędnik" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:42:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.166.2012 w sprawie: udzielenia pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jelczy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:43:39.
 Zarządzenie Nr W.0050.167.2012 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:45:26.
 Zarządzenie Nr W.0050.168.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:47:07.
 Zarządzenie Nr W.0050.169.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:51:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.170.2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego Służbę Przygotowawczą na stanowisku informatyk.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:56:31.
 Zarządzenie Nr W.0050.171.2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-07 15:11:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.172.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 09:47:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.173.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 09:51:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.174.2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 09:52:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.175.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 09:54:04.
 Zarządzenie Nr W.0050.176.2012 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 09:56:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.177.2012 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:08:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.178.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:10:36.
 Zarządzenie Nr W.0050.179.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:11:43.
 Zarządzenie Nr W.0050.180.2012 w sprawie: zarzadzenia wyborów uzupełniających sołtysa wsi Chodów.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:14:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.181.2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej celem przeprowadzenia egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:16:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.182.2012 w sprawie: inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Jelczy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:19:58.
 Zarządzenie Nr W.0050.183.2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do okreslonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usługi edukacyjnej obejmującej prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu PO KL pt." Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I - III SP z Gminy Charsznica."

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:26:54.
 Zarządzenie Nr W.0050.184.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:29:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.185.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:32:51.
 Zarządzenie Nr W.0050.186.2012 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2012-08-08 10:35:42.
 Zarzadzenie Nr W.0050.187.2012 w sprawie: wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:51:35.
 Zarzadzenie Nr W.0050.188.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:52:31.
 Zarzadzenie Nr W.0050.189.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:54:23.
``
 Zarzadzenie Nr W.0050.190.2012 w sprawie: przyjęcia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie systemowym "Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III SP z Gminy Charsznica" o numerze UDA-POKL 09.01.02-12-065/11-00 realizowanego w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:56:29 | Data modyfikacji: 2013-03-13 10:47:02.
 Zarzadzenie Nr W.0050.191.2012 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 14:58:34.
 Zarzadzenie Nr W.0050.192.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 15:01:42.
 Zarzadzenie Nr W.0050.193.2012 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 15:02:40.
``
 Zarzadzenie Nr W.0050.194.2012 w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 15:04:29 | Data modyfikacji: 2013-03-13 10:49:55.
 Zarzadzenie Nr W.0050.195.2012 w sprawie: powszechnej obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 15:06:47.
 Zarzadzenie Nr W.0050.196.2012 w sprawie: ustalenia stawki czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Charsznica od PKP S.A.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 15:09:05.
 Zarzadzenie Nr W.0050.197.2012 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 15:12:12.
 Zarzadzenie Nr W.0050.198.2012 w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 15:13:13.
 Zarzadzenie Nr W.0050.199.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-01-16 15:14:20.
 Zarządzenie Nr W.0050.200.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 10:21:48.
 Zarządzenie Nr W.0050.201.2012 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 10:30:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.202.2012 w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 10:32:57.
 Zarządzenie Nr W.0050.203.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 10:39:57.
 Zarządzenie Nr W.0050.204.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 10:51:08.
 Zarządzenie Nr W.0050.205.2012 w sprawie: częściowego umorzenia pożyczki OSP Tczyca.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 10:52:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.206.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 10:54:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.207.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 10:57:10.
 Zarządzenie Nr W.0050.208.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 11:02:38.
 Zarządzenie Nr W.0050.209.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 11:07:45.
 Zarządzenie Nr W.0050.210.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 11:27:57.
 Zarządzenie Nr W.0050.211.2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 11:47:50.
 Zarządzenie Nr W.0050.212.2012 o przygotowaniu i przekazaniu projektu budżetu na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2019.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 11:50:52.
 Zarządzenie Nr W.0050.213.2012 w sprawie: powołania komisji w sprawie wizji lokalnej funkcjonowania systemu centralnego ogrzewania w budynkach gminnych w Jelczy oraz budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 11:54:24.
 Zarządzenie Nr W.0050.214.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 11:59:45.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 12:15:11.
 Zarządzenie Nr W.0050.216.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 12:16:02.
 Zarządzenie Nr W.0050.217.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 12:18:28.
 Zarządzenie Nr W.0050.218.2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 12:24:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.219.2012 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 12:37:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.220.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 12:39:49.
 Zarządzenie Nr W.0050.221.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 14:50:29.
 Zarządzenie Nr W.0050.222.2012 w sprawie: powołania komisji odbiorowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-15 14:53:06.
 Zarządzenie Nr W.0050.223.2012 w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 10:09:30.
 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 10:18:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.225.2012 w sprawie: weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 10:21:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.226.2012 w sprawie: powołania Komisji do likwidacji majątku.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 10:47:55.
 Zarządzenie Nr W.0050.227.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 10:49:09.
 Zarządzenie Nr W.0050.228.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 10:51:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.229.2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do określonych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Charsznica w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 2 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. w dni nauki szkolnej"

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 11:01:41.
 Zarządzenie Nr W.0050.230.2012 w sprawie: zmian w planie finansowym wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 11:06:46.
 Zarządzenie Nr W.0050.231.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 11:09:42.
 Zarządzenie Nr W.0050.232.2012 w sprawie: zmian w budżecie.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 11:10:37.
 Zarządzenie Nr W.0050.233.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 11:12:12.
 Zarządzenie Nr W.0050.234.2012 w sprawie: zmiany zarządzenia dot. regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 11:15:40.
 Zarządzenie Nr W.0050.235.2012 w sprawie: zmiany zarządzenia dot. organizacji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Charsznica oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Charsznica.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 11:41:34.
 Zarządzenie Nr W.0050.236.2012 w sprawie: opracowania planu finansowego dochodów i wydatków dla jednostki budżetowej - Urząd Gminy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 11:43:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.237.2012 w sprawie: powołania komisji.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 11:45:13.
 Zarządzenie Nr W.0050.238.2012 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej .

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 11:46:21.
 Zarządzenie Nr W.0050.239.2012 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2013-02-21 11:47:58.

Zobacz:
 Rok 2010 .  Rok 2011 .  Rok 2012 .  Rok 2013 .  Rok 2014 .  Rok 2015 .  Rok 2016 .  Rok 2017 .  Rok 2018 . 
Data wprowadzenia: 2013-02-21 11:47:58
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj