Informacja Wójta Gminy w Charsznicy w sprawie
podania informacji o okręgach wyborczych
 informacja o granicach.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:07:29.
ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHARSZNICA w sprawie:
wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych
 zarządzenie plakaty.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2018-08-27 14:17:14.
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-14 11:14:26.
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-13 08:17:20.
Informacja o numerach oraz granicach obwodów
głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i
przez pełnomocnika.
 Informacja Komisarza Wyborczego

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-14 09:41:02.
Informacja o uprawnieniach wyborców
niepełnosprawnych
 Informacja

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-14 11:21:12.
Informacja o upływie terminów związanych z
uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.
 Informacja

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-14 11:27:44.
Zmiana składu Gminnej Komisji Wyborczej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 14.09.2018

 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 14.09.2018 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-14 15:09:47.
Zmiana Uchwały dotyczącej podziału Gminy
Charsznica na okręgi wyborcze, ustalenia ich
granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych
w kazdym okręgu.
 Uchwała Nr XLII/286/2018 z dnia 11.09.2018 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-17 09:05:25.
Informacja Wójta Gminy w sprawie podania
informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i
numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym
okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
GKW.
 Informacja

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-17 13:01:45 | Data modyfikacji: 2018-09-17 13:04:03.
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18.09.2018 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:34:30 | Data modyfikacji: 2018-09-18 11:39:42.
Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych
w okręgu wyborczym Nr 12.
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18.09.2018 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-18 11:43:18.
Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
 Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-24 14:45:36.
Obsadzenie mandatu radnego w wyborach do Rady
Gminy Charsznica bez głosowania w okręgu
wyborczym Nr 12
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-27 08:12:19.
Losowanie numerów list kandydatów komitetów
wyborczych.
 Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy z dnia 26.09.2018r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-28 07:56:13.
Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach
na Wójta Gminy Charsznica
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy z dnia 28.09.2018 roku

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:52:45.
Przyznane numery dla list kandydatów komitetów
wyborczych w wyborach do Rady Gminy Charsznica.
 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28.09.2018 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-28 10:42:35.
Zarejestrowane listy kandydatów na radnych w
wyborach do Rady Gminy Charsznica
 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Charsznicy z dnia 28.09.2018 r.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:55:54.
Skład osobowy Obwodowych Komisji Wyborczych
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 1.10.2018 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-10-02 13:24:17.
Wykaz osób pełniących funkcję
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego w
Obwodowych Komisjach Wyborczych w Gminie
Charsznica
 Wykaz

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-10-12 09:56:19.
Informacja Obwodowych Komisji Wyborczych
 Informacja

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-10-19 07:57:42.
Data wprowadzenia: 2018-10-19 07:57:42
Opublikowane przez: Grażyna Bugaj