``

URZĄD GMINY

w  Charsznicy

32-250 Charsznica, ul.Kolejowa 20

Woj. Małopolskie

NIP 659-11-53-915 REGON 000532234

urzad@charsznica.pl

 

 

 

NABYWCA :Gmina  Charsznica, ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica NIP 659-11-53-915

ODBIORCA: Urząd Gminy  Charsznica, ul. Kolejowa 20 32-250 Charsznica

 

Konta bankowe

1. O numerze 35 84500005 0030 0305 5169 0002

należy dokonywać wpłat z tytułu:

 • podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości

 • podatku od środków transportu

 • opłaty: skarbowej (np. za odpis aktu zgonu, za odpis aktu małżeństwa, za odpis aktu urodzenia, za sporządzenie aktu małżeństwa, za pełnomocnictwo,  za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, za wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego, za poświadczenie własnoręczności podpisu, za poświadczenie zgodności duplikatu, wyciągu, wypisu lub kopii, za pozostałe zaświadczenia wydawane na wniosek ), eksploatacyjnej, targowej,

 • wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

 • czynszów najmu lokali mieszkaniowych,

 • dzierżawy lokali handlowych i usługowych,

 • dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów

 • sprzedaży składników majątkowych,

 • zajęcia pasa drogowego,

 • kosztów upomnienia,

 • oraz naliczonych odsetek od w/w wpływów.

   

2. O numerze 94 8450 0005 0030 0305 5169 0007

należy dokonywać wpłat z tytułu:

 

- opłaty za wywóz odpadów komunalnych

 

3. O numerze 34 84500005 0030 0300 0013 0172

należy dokonywać wpłat z tytułu:

 

- za udostępnienie danych osobowych

- odpłatność za Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy

 

4. O numerze 38 84500005 0030 0300 0013 0003

należy dokonywać wpłat z tytułu:

- wadium

- zabezpieczenia należytego wykonywania umów

 

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2011-03-25 10:45:31 | Data modyfikacji: 2020-11-26 14:26:39.
Data wprowadzenia: 2011-03-25 10:45:31
Data modyfikacji: 2020-11-26 14:26:39
Opublikowane przez: Administrator Administrator