Ogłoszenie
 Ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2011-03-17 13:32:16 | Data modyfikacji: 2011-03-17 13:32:43.
 Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu
 Samopomocy w Jelczy. 

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy. .pdf

Protokół konkurs.pdf

 

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2011-03-17 13:41:23 | Data modyfikacji: 2011-03-17 13:46:39.
 Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Charsznica
 Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Charsznica.pdf

Opublikowane przez: Mateusz Peroń | Data wprowadzenia: 2011-03-17 13:52:41 | Data modyfikacji: 2011-03-17 13:53:57.
Data wprowadzenia: 2011-03-17 13:52:41
Data modyfikacji: 2011-03-17 13:53:57
Opublikowane przez: Mateusz Peroń