bip.charsznica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.charsznica.pl
Przetargi strona główna 
Plan postępowań o udzielenie zamówień - 2020r

Plan postępowań o udzieleniu zamówień -2020r

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:31:18.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na Gminy Charsznica
w okresie od 01.04.2020r. do 30.12.2020r.

Zbiorcze zestawienie ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ ODPADY

Załącznik nr 1 - Wykaz nieruchomości z których odbierane są odpady

Załącznik nr 1- Formularz oferty - wersja do edycji

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik nr 3 - Instrukcja wypełniania - Jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - Charsznica I przetarg 2020

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - wersja do edycji

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wersja do edycji

Załącznik nr 7 - Informacja o odebranych odpadach komunalnych

Informacja dla wykonawców nr 1

Jednolity europejski dokument zamówienia - wersja edytowalna

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-02-12 16:03:42.
Dostawa wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury
w Charsznicy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy

Uchylenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 1 oraz ponowna informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na zadanie nr 1

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja dla Wykonawców nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

SIWZ

Załącznik nr 1: Wzór umowy

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia

Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6a-b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2020-02-14 13:27:23.
Udzielenie Gminie Charsznica kredytu
długoterminowego w kwocie 2.410.323,00 zł na
sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych
kredytów, sfinansowanie przejściowego deficytu

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ -kredyt

Załącznik nr 1 - oferta

Załącznik nr 2 - harmonogram

Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki - udziału - postępowanie

Załącznik nr 4 - oświadczenie - podstawy - wykluczenia

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla Wykonawców nr 1

Informacja dla Wykonawców nr 2

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Informacja dla Wykonawców nr 3

ogłoszenie o zamówieniu 3

USO.XV-420.38.20 - Opinia o mozliwosci splaty kredytu dlugoterminowego w wysokosci 2.410.323-00 zl zaciaganego w 2020 r

opimie rio na 2020

Zestawienie ofert

zaświadczenie

Informację o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-06-24 15:45:30 | Data modyfikacji: 2020-07-01 14:27:14.
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę samochodu
dla OSP

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - zakup samochodu

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - oświadczenie warunki - udziału - postępowanie

Załącznik nr 4 - oświadczenie - podstawy - wykluczenia

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 - Wymagania techniczne

Wynik przetargu.pdf

Informacja o wynikach

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-27 15:12:32.
Przewóz dzieci do szkół i ze szkół na terenie
Gminy Charsznica w ramach komunikacji regularnej
(zakup biletów miesięcznych) w roku szkolnym
2020/21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 24aa dowozy

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie warunki - udziału - postępowanie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie - podstawy - wykluczenia

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 - Wykaz usług

Załącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert - dowóz.pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-07-27 15:27:06.
Ogłoszenie o zamówieniu na dowozy do szkół w
Gminie Charsznica na rok szkolny 2020/21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 24aa - dowozy

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Oświadczenie warunki udziału - postępowanie

Załącznik nr 4 - Oświadczenie podstawy wykluczenia

Załącznik nr 5 - grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 - wykaz usług

Załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-08-12 12:40:13.
"Dostawa wyposażenia do publicznego przedszkola
gminnego w Miechowie-Charsznicy"

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

UCHYLENIE INFORMACJI O WYNIKACH ORAZ UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA DLA ZADANIA NR 2

INFORMACJA O WYNIKACH

Zbiorcze zestawienie ofert

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacja dla Wykonawców nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

SIWZ

Załącznik nr 1: Wzór umowy

Załącznik nr 2: Formularz oferty

Załącznik nr 3: Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: Oświadczenie wykonawcy o wykluczenia

Załącznik nr 5: Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 6a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2020-08-21 14:06:28.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych na Gminy Charsznica
w okresie od 01.01.2021 r. do 30.12.2021r

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ ODPADY 24aa

Załącznik Nr 1 do umowy WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Z KTÓRYCH OBIERANE SĄ ODPADY

Załącznik nr 1_Formularz_oferty

Załącznik nr 1a Wykaz

Załącznik Nr 2 do umowy ZAŁOŻENIA DO HARMONOGRAMU-1

Załącznik nr 2 Jednolity europejski dokument zamówienia

Załącznik Nr 3 do umowy WYKAZ BUDYNKÓW W ZABUDOWIE WIELORODZINNEJ

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania jednolity_europejski_dokument_zamo

Załącznik nr 4 Wzór Umowy

Załącznik nr 5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 7 INFORMACJA O ODEBRANYCH ODPADACH KOMUNALNYCH-2-1

Zbiorcze zestawienie ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:33:58.

Zobacz:
 2017 .  2018 .  2019 .  2020 .  2021 .  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r .  Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2020-11-24 14:33:58
Opublikowane przez: Administrator Administrator
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.charsznica.pl