bip.charsznica.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.charsznica.pl
Przetargi strona główna 

2018

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2018-01-08 15:25:35.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na
2018r.

Gmina Charsznica zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z póżn. z.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018r.

 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018r.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2018-01-30 12:56:07 | Data modyfikacji: 2018-01-30 12:59:29.
ODWOŁANIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


ODWOŁANIE PRZETARGU

USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Charsznica

położonej w miejscowości Miechów-Charsznica składającej się

z działki nr 581/39 o pow. 0,1466 ha

 Odwołanie przetargu.pdf

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2018-02-07 16:49:21 | Data modyfikacji: 2018-01-30 12:59:29.
Ogłoszenie o zmówieniu - Przygotowanie
przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i
zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku
przedszkola w Miechowie-Charsznicy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach

Zestawienie ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja dla wykonawców 1

Załącznik nr 8 do SIWZ - po modyfikacji

Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w Miechowie-Charsznicy.docx

SIWZ. - Przygotowanie przestrzeni publicznej.pdf

Załącznik nr 1 Formularz_oferty - Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w Miechowie-Charsznicy.doc

Załącznik nr 1a Oświadczenie o podwykonawcach - Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola.doc

Załącznik nr 2 oswiadczenie o niezaleganiu - Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola.docx

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki udzialu postepowanie.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie podstawy wykluczenia.docx

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa.doc

Załącznik nr 6 Wykaz Osob.doc

Załącznik nr 7 Wzór umowy.docx

Załącznik nr 8 Wykaz robót.doc

Załącznik 9 przedmiar przestrzeń.pdf

Załącznik 9 - przedmiar zagospodarowanie przedszkola.pdf

Załącznik 10 - ProjektTechniczny Przestrzeń.zip

Załącznik 10 - Aneks do ProjektTechniczny przestrzń.zip

Załącznik 10 - ProjektTechniczny Przedszkole.zip

Załącznik nr 11 istotne_postanowienia.doc

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-02-14 11:24:49 | Data modyfikacji: 2018-02-14 11:37:12.
Ogłoszenie o zamówieniu-Wykonanie ścieżek
rowerowych oraz infrastruktury obsługi
podróżnych w Gminie Charsznica w systemie
"zaprojektuj i wybuduj"

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z otawarcia ofert 4.5.2

Ogłoszenie o zamówieniu.docx

SIWZ 4.5.2.doc

01_IO_17_PFU_05.2017 4.5.2.doc

załącznik nr 1 Formularz.oferty.doc

Załącznik nr 1a informacja_o_podwykonawcach.doc

załącznik nr 1b Wykaz_osob do punktacji.doc

załącznik nr 2 istotne_postanowienia.doc

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu.docx

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.docx.docx

załącznik nr 5 grupa_kapitałowa.doc

załącznik nr 6 Wykaz osob.doc

załącznik nr 7 Wzor_umowy.doc

załącznik nr 8 Wykaz robót.doc

 

Opublikowane przez: Piotr Pacia | Data wprowadzenia: 2018-02-14 11:35:52 | Data modyfikacji: 2018-02-14 11:56:00.
Wykonanie scieżek rowerowych oraz infrastruktury
obsługi podróżnych w Gminie Charsznica w
systemie "zaprojektuj i wybuduj"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja o wynikach

Zbiorcze zestawienie ofert

ogłoszenie o zamówieniu

SWIZ 4.5.2

PFU

Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Załącznik nr 1a informacja o podywkonawcach

Załącznik nr 2 istotne postanowienia

Załącznik nr 3 oświadczenie warunki udziału

Załącznik nr 4 oświadczenie podstawy wykluczenia

Załącznik nr 5 grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 wykaz osób

Załącznik nr 7 wzór umowy

załącznik nr 8 wykaz robót

 

Opublikowane przez: Anna Karpierz | Data wprowadzenia: 2018-03-12 14:12:12 | Data modyfikacji: 2018-02-14 11:56:00.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na
sprzedaż samochodu strażackiego.

Ogłoszenie o przetargu

Zarządzenie Wójta Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia - Ogłoszenie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia - Umowa

 

Opublikowane przez: Grażyna Bugaj | Data wprowadzenia: 2018-05-23 13:21:24 | Data modyfikacji: 2018-02-14 11:56:00.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU "PRZEWÓZ DZIECI DO
SZKÓŁ I ZE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY CHARSZNICA"

Informacja o wynikach przetargu.pdf

informacja z otwarcia ofert.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

SIWZ- Dowozy do szkół w Gminie Charsznica.pdf

Zalaczniki Nr 1 - Wzor oferty.doc

Zalacznik Nr 2 - Oswiadczenie o spelnieniu-warunkow.DOC

Zalacznik Nr 3 - Oswiadczenie o braku podstaw-do wykluczenia.DOC

Zalacznik Nr 4 - Oswiadczenie o przynaleznosci-do grupy kapitalowej.DOC

Zalacznik Nr 5 - Wykaz zrealizowanych uslug.doc

Zalaczniki Nr 6 - Wzor wykazu srodkow-transportu niezbednych do wykonania zamowienia.doc

Zalaczniki Nr 7 - Wzor wykazu osob-przewidzianych do wykonania zamowienia.doc

Zalaczniki Nr 8 - Wzor oswiadczenia o-podwykonawcach.doc

Zalacznik Nr 9- Wzor zobowiazania do oddania do-dyspozycji wykonawcy niezbednych zasobow.DOC

Zalacznik Nr 10 - Wzor umowy.pdf

Załącznik Nr 11 harmonogram przywozów i odwozów, przystanków z liczbą uczniów na poszczególnych trasach.pdf

Załacznik Nr 12 Klauzula RODO .odt

Załacznik Nr 13 oświadczenie od wykonawcy zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO.docx

 

Opublikowane przez: Administrator Administrator | Data wprowadzenia: 2018-06-21 09:46:18 | Data modyfikacji: 2018-07-16 13:18:39.

Zobacz:
 2017 .  2018 .  Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r .  Archiwum . 
Data wprowadzenia: 2018-06-21 09:46:18
Data modyfikacji: 2018-07-16 13:18:39
Opublikowane przez: Administrator Administrator
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.charsznica.pl