Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2019-10-08 15:09:08

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Anna Karpierz
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-08 15:09
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano Informacja o wynikach kredyt.pdf  więcej >
2019-10-01 14:36:21

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Anna Karpierz
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-01 14:36
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano Zbiorcze zestawienie ofert kredyt_000112.pdf  więcej >
2019-10-01 14:33:30

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Anna Karpierz
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-01 14:33
Udzielenie Gminie Charsznica k
Usunięto Zbiorcze zestawienie ofert kredyt_000110.pdf  więcej >
2019-10-01 14:32:18

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Anna Karpierz
Informację dodano do Biuletynu 2019-10-01 14:32
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano Zbiorcze zestawienie ofert kredyt_000110.pdf  więcej >
2019-09-23 08:57:46

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Piotr Pacia
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-23 08:57
Postanowienie Komisarza II pow
Dodano załączniki Postanowienie komisarza II powołanie
komisji obwodowych.pdf  więcej >
2019-09-23 08:57:35

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Piotr Pacia
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-23 08:57
Postanowienie Komisarza II pow
Dodano postanowienie Komisarza II powołanie komisji
obwodowych.pdf  więcej >
2019-09-18 14:49:26

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:49
Udzielenie Gminie Charsznica k
Aktualizacja 19, USOVI-420.71.19 - Opinia o możliwości
spłaty kredytu długoterminowego do wys. 1.100.000-00
zaciąganego w 2019 r. przez Gmine Cha  więcej >
2019-09-18 14:48:11

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:48
Udzielenie Gminie Charsznica k
Aktualizacja 20, USOVI-421.31.18 - Opinia o projekcie
uchwały budżetowej Gminy Charsznica na 2019 rok  więcej >
2019-09-18 14:47:08

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:47
Udzielenie Gminie Charsznica k
Aktualizacja 21, USOVI-422.16.19 - Opinia o informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy Charsznica za I
półrocze 2019 roku  więcej >
2019-09-18 14:44:58

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:44
Udzielenie Gminie Charsznica k
Aktualizacja 22, USOVI-424.6.19 - Opinia w sprawie
zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Charsznica odnośnie absolutorium dla Wójta Gm  więcej >
2019-09-18 14:43:12

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:43
Udzielenie Gminie Charsznica k
Aktualizacja 24, USOVI-429-1.51.18 - Opinia do projektu
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Charsznica  więcej >
2019-09-18 14:42:31

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:42
Udzielenie Gminie Charsznica k
Aktualizacja 23, USOVI-426-2.8.19 - Opinia dotycząca
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Charsznica NA
2019  więcej >
2019-09-18 14:41:09

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:41
Udzielenie Gminie Charsznica k
Aktualizacja 24, USOVI-429-1.51.18 - Opinia do projektu
uchwaly w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Charsznica  więcej >
2019-09-18 14:40:12

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:40
Udzielenie Gminie Charsznica k
Aktualizacja 25, Zaświadczenie o niezaleganiu z urzędu
skarbowego  więcej >
2019-09-18 14:39:07

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:39
Udzielenie Gminie Charsznica k
Aktualizacja 26, Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS  więcej >
2019-09-18 14:30:02

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:30
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS.pdf  więcej >
2019-09-18 14:29:54

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:29
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano zaświadczenie o niezaleganiu z urzędu
skarbowego.pdf  więcej >
2019-09-18 14:29:38

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:29
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano USOVI-429-1.51.18-Opinia do projektu uchwaly w
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Charsznica.pdf  więcej >
2019-09-18 14:29:14

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:29
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano USOVI-426-2.8.19-Opinia dotyczacej prawidlowosci
planowanej kwoty dlugu Gminy Charsznica NA 2019.pdf  więcej >
2019-09-18 14:28:28

Aktualizacja informacji w dziale:
2019

Administrator Administrator
Informację dodano do Biuletynu 2019-09-18 14:28
Udzielenie Gminie Charsznica k
Dodano USOVI-424.6.19-Opinia w sprawie zaopiniowania wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Charsznica odnosnie
absolutorium dla Wojta Gminy Charsznica  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 5010
następne >     100>>     300>>