Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
° Informacje o stanie budżetu
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Charsznica
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Zakup węgla
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 Uchwała budżetowa Nr VI/32/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-05-20 14:51:01, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Uchwała budżetowa na 2012 rok, Nr XVI/85/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 08:34:13 Informację zaktualizowano 2012-02-09 14:09:41, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała budżetowa na 2013 rok; Nr XXVI/154/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-06-17 13:41:27, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała budżetowa na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 13:20:26 Informację zaktualizowano 2014-03-10 13:25:55, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała Budżetowa na 2015 rok Nr III/14/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 15:13:37 Informację zaktualizowano 2015-01-08 15:24:11, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-19 14:38:36 Informację zaktualizowano 2016-04-19 14:39:29, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 15:11:04 Informację zaktualizowano 2017-01-04 15:18:15, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 15:14:10, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-04-08 15:23:18, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2019 rok

Umowa pożyczki

Umowa poręczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-09 09:33:01 Informację zaktualizowano 2019-05-08 11:50:50, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania finansowe jednostek Gminy Charsznica

Bilans jednostki Gmina Charsznica 2018

Bilans z wykonania budżetu Gmina Charsznica 2018

Gminna Biblioteka Publiczna - Charsznica 2018

Gminny Ośrodek Kultury - Charsznica 2018

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - Charsznica 2018

Informacja dodatkowa 2018

Przedszkole Samorządowe - Charsznica 2018

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Charsznica 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy 2018

Szkoła Podstawowa w Charsznicy 2018

Szkoła Podstawowa w Tczycy 2018

Urząd Gminy Charsznica 2018

Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy 2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2018

Rachunek zysków i strat 2018 - Szkoła Podstawowa w Tczycy

Rachunek zysków i strat 2018 - Szkoła Podstawowa w Charsznicy

Rachunek zysków i strat 2018 - Przedszkole w Charsznicy

Rachunek zysków i strat 2018 - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Charsznicy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 11:49:37 Informację zaktualizowano 2019-05-08 11:51:22, wprowadzający: Administrator Administrator
Zarządzenie Nr. W.0050.114.2019

Zarządzenie

Załączniki nr 2 do nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 15:29:45 Informację zaktualizowano 2019-08-27 15:31:12, wprowadzający: Administrator Administrator
 Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 11:06:40 Informację zaktualizowano 2019-09-04 11:07:29, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja

Zgodnie z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 poz 869 z późn zm) Gmina Charsznica od 1 stycznia 2020r podlega audytowi wewnętrznemu.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 13:28:09 Informację zaktualizowano 2019-12-31 13:29:00, wprowadzający: Administrator Administrator
Opinia RIO dotyczące planu budżetu WPF na 2020r.

Opinia RIO 2.pdf

Opinia RIO 3.pdf

 Opinie RIO na 2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 15:29:58, wprowadzający: Administrator Administrator
Plan dochodów i wadatków na 2020 rok

Plan dochodów na 2020r.pdf

Plan wydatków na 2020r.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 15:40:47, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania za 2019R.

BILANS GMINA CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

BILANS GMINNEGO OŚRODEKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

BILANS GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

BILANS GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHARSZNICY ZA 2019 R

BILANS ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY JELCZA ZA 2019 R.pdf

BILANS URZĄD GMINY CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU GMINA CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

BILANS ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

INFORMACJA DODATKOWA GMINA CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

INFORMACJA DODATKOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

INFORMACJA DODATKOWA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

INFORMACJA DODATKOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHARSZNICY ZA 2019 R.

INFORMACJA DODATKOWA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JELCZY ZA 2019 R.pdf

INFORMACJA DODATKOWA URZĄD GMINY CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

INFORMACJA DODATKOWA ZAKŁAD USLUG KOMUNALNYCH ZA 2019 R.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GMINA CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHARSZNICA ZA 2019 R.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JELCZY ZA 2019 R.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT URZĄD GMINY CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

WYCIĄG DANYCH Z INFORMACJI DODATKOWEJ GMINA CHARSZNICA ZA 219 R.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU GMINA CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHARSZNICY ZA 2019 R.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JELCZY ZA 2019 R.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU URZĄD GMINY CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 13:46:12, wprowadzający: Administrator Administrator
Wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r.

Opinia o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Charsznica za I półrocze 2020 roku

 
Data wprowadzenia informacji 2020-09-23 11:13:57, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania

Dochody

Wydatki

 
Data wprowadzenia informacji 2020-11-19 15:59:46, wprowadzający: Administrator Administrator
OPINIE RIO

Opinia dotycząca prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Charsznica

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Charsznica na 2021 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-02 14:37:09, wprowadzający: Administrator Administrator
SPRAWOZDANIA ZA 2020 R

rb-28s za 2020.pdf

RB-NDS ZA 2020.pdf

BR-N za IVkw 2020.pdf

RB-Z za IV kw 2020.pdf

 rb-27s za 2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-02-16 16:20:19, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania finansowe za I kwartał 2021 roku

RB- 28S DO 31.303.2021.pdf

RB-27S DO 31.03.2021.pdf

RB-N 31.03.2021.pdf

RB-NDS 31.03.2021.pdf

RB-Z 31.03.2021.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-04-19 15:35:42, wprowadzający: Administrator Administrator
WYKONANIE BUDŻETU 2020

Skan wykonania budżetu za 2020r

 USO.II.423.3.2021---Opinia-w-sprawie-sprawozdania-z-wykonania-budzetu-Gminy-Charsznica-za-2020-rok-przedlozonego-wraz-z-informacja-o-stanie-mienia-Gminy-Charsznica-za-rok-2020-1618.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-04-21 12:16:24, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania

Gmina Charsznica - Bilans z wykonania za 2020r

Gmina Charsznica - Bilans za 2020r

Gmina Charsznica - Rachunek zysków i strat za 2020r

Gmina Charsznica - Wyciąg z informacji dodatkowej za 2020r

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - Bilans za 2020r

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - Rachunek zysków i strat za 2020r

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - Wyciąg z informacji dodatkowej za 2020r

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół - Zestawienie zmian w funduszu za 2020r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Bilans za 2020r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Rachunek zysków i strat za 2020r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Wyciąg z informacji dodatkowej za 2020r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020r

Przedszkole - Bilans za 2020r

Przedszkole - Rachunek zysków i strat za 2020r

Przedszkole - Wyciąg z informacji dodatkowej za 2020r

Przedszkole - Zestawienie zmian w funduszu za 2020r

Szkoła Podstawowa w Charsznicy - Bilans za 2020r

Szkoła Podstawowa w Charsznicy - Rachunek zysków i strat za 2020r

Szkoła Podstawowa w Charsznicy - Wyciąg z informacji dodatkowej za 2020r

Szkoła Podstawowa w Charsznicy - Zestawienie zmian w funduszu za 2020r

Szkoła Podstawowa w Tczycy - Bilans za 2020r

Szkoła Podstawowa w Tczycy - Rachunek zysków i strat za 2020r

Szkoła Podstawowa w Tczycy - Wyciąg z informacji dodatkowej za 2020r

Szkoła Podstawowa w Tczycy - Zestawienie zmian w funduszu za 2020r

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy - Bilans za 2020r

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy - Wyciąg z informacji dodatkowej za 2020r

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy - Rachunek zysków i strat za 2020r

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy - Zestawienie zmian w funduszu za 2020r

Urzad Gminy Charsznica - Wyciąg z informacji dodatkowej za 2020r

Urząd Gminy Charsznica - Rachunek zysków i strat za 2020r

Urząd Gminy Charsznica - Zestawienie zmian w funduszu za 2020r

Urząd Gminy w Charsznicy - Bilans za 2020r

Zakład Usług Komunalnych - Rachunek zysków i strat za 2020r

Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy - Bilans za 2020r

Zakład Usług Komunalnych - Wyciąg z informacji dodatkowej za 2020r

Zakład Usług Komunalnych - Zestawienie zmian w funduszu za 2020r

 
Data wprowadzenia informacji 2021-05-04 10:59:48, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania za II kw 2021

RB N ZA II KW 2021.pdf

RB NDS ZA II KW 2021.pdf

RB Z ZA II KW 2021.pdf

RB-27S ZA II kw 2021.pdf

RB-28S ZA II kw 2021.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-08-19 12:33:44, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania za III kw 2021

RB 27 S III KW 2021.pdf

RB 28S III KW 2021.pdf

RB N III KW 2021.pdf

RB NDS III KW 2021.pdf

RB Z III KW 2021.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-12 15:07:16, wprowadzający: Administrator Administrator
Opinie RIO

Opinia S.O.II.4260.3.2021

Opinia S.O.II.421.2.2021

Opinia S.O.II.4290.6.2021

 
Data wprowadzenia informacji 2022-01-12 15:24:06, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania

RB 28S IV KW 2021.pdf

RB N IV KW 2021.pdf

RB NDS IV KW 2021.pdf

RB PDP IV KW 2021.pdf

RB ST IV KW 2021.pdf

RB Z IV KW 2021.pdf

RB-27Z IV 2021.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-23 11:51:31, wprowadzający: Administrator Administrator
Opinie RIO

Deficyt opinia S.O.II.-4260.3.2021-1644909093

Opinia 22-S.O.II.421.2.2021-1643801833

Projekt S.O.II.4290.6.2021-1644219077

 
Data wprowadzenia informacji 2022-02-24 14:17:56, wprowadzający: Administrator Administrator
Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2022 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Charsznica

 Uchwała Budżetowa na 2022 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-02-24 14:29:05, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 oraz
opinia RIO

Sprawozdanie z Wykonania Budżetu 2021

Opinia - Gmina CHARSZNICA Nr S.O.II.423.2.2022

 
Data wprowadzenia informacji 2022-04-27 10:07:49, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania za I kw 2022

BR 27 S I KW 2022.pdf

RB 27ZZ I KW 2022.pdf

RB 28S I KW 2022.pdf

RB 30 I KW 2022.pdf

RB 50-1 I KW 2022.pdf

RB 50-2 I KW 2022.pdf

RB 50D 1- I KW 2022.pdf

RB N I KW 2022.pdf

RB NDS I KW 2022.pdf

RB Z I KW 2022.pdf

RB ZN -1 I KW 2022.pdf

RB ZN -2 I KW 2022.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-05-11 10:33:20, wprowadzający: Administrator Administrator
Bilans za 2021

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Charsznica

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Charsznica

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICY - BILANS ZA 2021

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICY - INFORMACJA ZA 2021 R

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICY - ZMIANY W FUNDUSZU ZA 2021 R

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICY - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021 R

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CHARSZNICY - INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 R

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CHARSZNICY - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021 R

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CHARSZNICY - ZMIANY W FUNDUSZU ZA 2021 R

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W CHARSZNICY - BILANS ZA 2021 R

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE - BILANS ZA 2021 R

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE - INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 R

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021 R

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE - ZMIANY FUNDUSZU ZA 2021 R

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARSZNICY - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021 R

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARSZNICY - ZMIANY W FUNDUSZU ZA 2021 R

SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZYCY - INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 R

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARSZNICY - BILANS ZA 2021R

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHARSZNICY - INFORMACJA DODATKOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZYCY - BILANS ZA 2021 R

SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZYCY - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021 R

SZKOŁA PODSTAWOWA W TCZYCY - ZMIANY W FUNDUSZU ZA 2021 R

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JELCZY - BILANS ZA 2021 R

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JELCZY - INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 R

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JELCZY - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021 R

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JELCZY - ZMIANY FUNDUSZU ZA 2021 R

URZĄD GMINY - BILANS ZA 2021 R

URZĄD GMINY - INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 R

URZĄD GMINY - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021 R

URZĄD GMINY - ZMIANY FUNDUSZU ZA 2021 R

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W CHARSZNICY - RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2021R

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W CHARSZNICY - BILANS

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W CHARSZNICY - INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021R

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W CHARSZNICY - ZMIANY W FUNDUSZU ZA 2021R

 
Data wprowadzenia informacji 2022-06-24 10:47:07, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania za II kw 2022

RB 27S - II KW 2022.pdf

RB 27ZZ - II KW 2022.pdf

RB 28 S - II KW 2022.pdf

RB N - II KW 2022.pdf

RB NDS - II KW 2022.pdf

RB Z - II KW 2022.pdf

 doc1RB 30 S - II KW 2022.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-09-14 12:45:48, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Charsznica
za pierwsze półrocze 2022 r.

Sprawozdanie z Wykonania Budżetu.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2022-09-14 12:51:09, wprowadzający: Administrator Administrator
Opinia RIO wykonanie budżetu Gminy Charsznica za
I-półrocze 2022r
 03_S.O.II.422.2.22Charsznica.pdf
Data wprowadzenia informacji 2022-09-23 13:21:35, wprowadzający: Administrator Administrator
Opinie RIO

Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica

Opinia projektu uchwały budżetowej Gminy Charsznica na 2023 rok

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Charsznica na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2022-12-19 13:11:54, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania za 2022 rok

RB 27ZZ - 222.pdf

RB 28S - 2022.pdf

RB 30 -2022.pdf

RB N - 2022.pdf

RB NDS - 2022.pdf

RB PDP - 2022.pdf

RB ST - 2022.pdf

RB UZ - 2022.pdf

RB Z - 2022.pdf

RB-27S - 2022R.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-07 10:31:23, wprowadzający: Administrator Administrator
Opinie RIO

Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Charsznica

Opinia projektu uchwały budżetowej Gminy Charsznica na 2023 rok

OPINIA RIO 2023 2

OPINIA RIO 2023

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Charsznica na 2023 rok

 
Data wprowadzenia informacji 2023-03-07 10:50:00, wprowadzający: Administrator Administrator

Zobacz:
 Informacje o stanie budżetu . 
wersja do druku