Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
° Informacje o stanie budżetu
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Budżet strona główna 

Budżet
 Uchwała budżetowa Nr VI/32/2011
Data wprowadzenia informacji 2011-05-20 14:51:01, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Uchwała budżetowa na 2012 rok, Nr XVI/85/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-02-09 08:34:13 Informację zaktualizowano 2012-02-09 14:09:41, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała budżetowa na 2013 rok; Nr XXVI/154/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-06-17 13:41:27, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała budżetowa na 2014 rok.
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 13:20:26 Informację zaktualizowano 2014-03-10 13:25:55, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała Budżetowa na 2015 rok Nr III/14/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-08 15:13:37 Informację zaktualizowano 2015-01-08 15:24:11, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2016 rok.
Data wprowadzenia informacji 2016-04-19 14:38:36 Informację zaktualizowano 2016-04-19 14:39:29, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2017 rok.
Data wprowadzenia informacji 2017-01-04 15:11:04 Informację zaktualizowano 2017-01-04 15:18:15, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2018-02-21 15:14:10, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2019 rok
Data wprowadzenia informacji 2019-04-08 15:23:18, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Uchwała Budżetowa Gminy Charsznica na 2019 rok

Umowa pożyczki

Umowa poręczenia

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-09 09:33:01 Informację zaktualizowano 2019-05-08 11:50:50, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania finansowe jednostek Gminy Charsznica

Bilans jednostki Gmina Charsznica 2018

Bilans z wykonania budżetu Gmina Charsznica 2018

Gminna Biblioteka Publiczna - Charsznica 2018

Gminny Ośrodek Kultury - Charsznica 2018

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - Charsznica 2018

Informacja dodatkowa 2018

Przedszkole Samorządowe - Charsznica 2018

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Charsznica 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy 2018

Szkoła Podstawowa w Charsznicy 2018

Szkoła Podstawowa w Tczycy 2018

Urząd Gminy Charsznica 2018

Zakład Usług Komunalnych w Charsznicy 2018

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2018

Rachunek zysków i strat 2018 - Szkoła Podstawowa w Tczycy

Rachunek zysków i strat 2018 - Szkoła Podstawowa w Charsznicy

Rachunek zysków i strat 2018 - Przedszkole w Charsznicy

Rachunek zysków i strat 2018 - Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Charsznicy

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 11:49:37 Informację zaktualizowano 2019-05-08 11:51:22, wprowadzający: Administrator Administrator
Zarządzenie Nr. W.0050.114.2019

Zarządzenie

Załączniki nr 2 do nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 
Data wprowadzenia informacji 2019-08-27 15:29:45 Informację zaktualizowano 2019-08-27 15:31:12, wprowadzający: Administrator Administrator
 Wykonanie budżetu za I półrocze 2019 roku
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 11:06:40 Informację zaktualizowano 2019-09-04 11:07:29, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja

Zgodnie z art 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2019 poz 869 z późn zm) Gmina Charsznica od 1 stycznia 2020r podlega audytowi wewnętrznemu.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-31 13:28:09 Informację zaktualizowano 2019-12-31 13:29:00, wprowadzający: Administrator Administrator
Opinia RIO dotyczące planu budżetu WPF na 2020r.

Opinia RIO 2.pdf

Opinia RIO 3.pdf

 Opinie RIO na 2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 15:29:58, wprowadzający: Administrator Administrator
Plan dochodów i wadatków na 2020 rok

Plan dochodów na 2020r.pdf

Plan wydatków na 2020r.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-01-20 15:40:47, wprowadzający: Administrator Administrator
Sprawozdania za 2019R.

BILANS GMINA CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

BILANS GMINNEGO OŚRODEKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

BILANS GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

BILANS GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHARSZNICY ZA 2019 R

BILANS ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY JELCZA ZA 2019 R.pdf

BILANS URZĄD GMINY CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU GMINA CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

BILANS ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

INFORMACJA DODATKOWA GMINA CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

INFORMACJA DODATKOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

INFORMACJA DODATKOWA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

INFORMACJA DODATKOWA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHARSZNICY ZA 2019 R.

INFORMACJA DODATKOWA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JELCZY ZA 2019 R.pdf

INFORMACJA DODATKOWA URZĄD GMINY CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

INFORMACJA DODATKOWA ZAKŁAD USLUG KOMUNALNYCH ZA 2019 R.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GMINA CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHARSZNICA ZA 2019 R.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JELCZY ZA 2019 R.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT URZĄD GMINY CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

WYCIĄG DANYCH Z INFORMACJI DODATKOWEJ GMINA CHARSZNICA ZA 219 R.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU GMINA CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CHARSZNICY ZA 2019 R.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JELCZY ZA 2019 R.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU URZĄD GMINY CHARSZNICA ZA 2019 R.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W CHARSZNICY ZA 2019 R.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 13:46:12, wprowadzający: Administrator Administrator

Zobacz:
 Informacje o stanie budżetu . 
wersja do druku