Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2020 strona główna 

2020
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2020
roku, statystycznej liczbie uczniów oraz
wskaźniku zwiększającym.
 Ogłoszenie
Data wprowadzenia informacji 2020-01-13 10:52:31 Informację zaktualizowano 2020-01-13 10:54:39, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w
sprawie rekrutacji do przedszkoli i szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Charsznica
na rok szkolny 2020/2021
 Informacja
Data wprowadzenia informacji 2020-01-24 15:15:20, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej w Tczycy.

Zarządzenie Nr W.0050.187.2020 Wójta Gminy Charsznica z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tczycy.

 
Data wprowadzenia informacji 2020-02-12 15:17:22, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 10:46:24, wprowadzający: Administrator Administrator
Obwieszczenie - budowa stacji paliw
 OBWIESZCZENIE - budowa stacji paliw.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-03-13 10:53:35, wprowadzający: Administrator Administrator
Obwieszczenie o przesłaniu uzupełnienia karty
informacyjnej przedsięwzięcia do organów
opiniujących
 3. OBWIESZCZENIE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-04 10:42:50, wprowadzający: Administrator Administrator
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 13:18:52, wprowadzający: Administrator Administrator
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 OBWIESZCZENIE - wszczęcie postępowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 13:19:24 Informację zaktualizowano 2020-06-23 13:21:02, wprowadzający: Administrator Administrator
Obwieszczenie
 OBWIESZCZENIE 2020.06.22.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-23 13:26:35, wprowadzający: Administrator Administrator
Obwieszczenie 2
 SUG Charszn20070605260.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-06 14:24:42, wprowadzający: Administrator Administrator
 Obwieszczenie Wójta Gminy Charsznica z dnia 7 lipca 2020 r.
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 14:08:20, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Ogłoszenie 3
 informacja o PKDw 2020, staystycznej liczbie uczniów oraz wskaźniku zwiększającym.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-10 13:26:33, wprowadzający: Administrator Administrator
OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

OGŁOSZENIE - WYŁOŻENIE ZMIANY MPZP

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU ZMIANY VI 2020 Dziennik Polski

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MPZP GMINY CHARSZNICA ETAP II - LEGENDA

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MPZP GMINY CHARSZNICA ETAP II - MIECHÓW - CHARSZNICA

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MPZP GMINY CHARSZNICA ETAP II - SWOJCZANY

PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MPZP GMINY CHARSZNICA ETAP II - ZMIANA MPZP 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ETAP II - SWOJCZANY

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ETAP II - Prognoza oddziaływania na środowisko - wyłożenie

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ETAP II - LEGENDA

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ETAP II - MIECHÓW - CHARSZNICA

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-23 10:06:59 Informację zaktualizowano 2020-08-26 14:23:57, wprowadzający: Administrator Administrator
Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność
ekosystemów leśnych i ich wartość dla
środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW
2014-2020

Harmonogram

Karta zgłoszenia

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych - gmin

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-29 15:03:59, wprowadzający: Administrator Administrator
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
 SUG Charszn20080507160.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-05 13:21:30, wprowadzający: Administrator Administrator
wersja do druku