Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Charsznica
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° 2021
° Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017r
° Archiwum
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Przetargi > Archiwum strona główna 

Archiwum
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu
dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy
Charsznica w roku szkolnym 2016/2017 w okresie od
02.01.2017do 23.06.2017 na podstawie biletów
miesięcznych z wyłączeniem dni wolnych od
zajęć szkolnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 376102.htm

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-GZEAS.261.1.2016.pdf

Informacja z otwarcia ofert - GZEAS.261.1.2016.pdf

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI - GZEAS.261.1.2016.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 360998_2016.html

SIWZ - GZEAS.261.1.2016.doc

Załącznik nr 1 formularz oferty dowozy - GZEAS.261.1.2016.doc

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ__-_Oswiadczenie_podstawy_wykluczenia - GZEAS.261.1.2016.doc

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_warunki_udzialu-1 - GZEAS.261.1.2016.doc

Załącznik nr 4 wykaz usług - GZEAS.261.1.2016.doc

Załącznik nr 5 wykaz narzędzi - GZEAS.261.1.2016.doc

Załącznik nr 6 wykaz osób - GZEAS.261.1.2016.doc

Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_Oswiadczenie_dot._grupy_kapitalowej - GZEAS.261.1.2016.doc

Załącznik nr 8 wzór umowy - GZEAS.261.1.2016.doc

Załącznik Nr 9 Zestawienie godzin odjazdów i dojazdów, przystanków z liczbą uczniów na poszczególnych trasach - GZEAS.261.1.2016.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-07 12:51:49, wprowadzający: Mateusz Peroń
Udzielenie Gminie Charsznica kredytu
długoterminowego na sfinansowanie spłaty
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów i pożyczek w kwocie 1.050.000,00 PLN

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10104_2017.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-kredyt.pdf

Informacja z otwarcia ofert - kredyt.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 358901_2016.html

SIWZ - kredyt.pdf

zał. nr 1 - oferta - kredyt.docx

zał. nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - kredyt.docx

zał. nr 3 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - kredyt.docx

zał. nr 4 - przynależnośc do krupy kapitałowej - kredyt.docx

Pozostałe załączniki - kredyt.zip

 
Data wprowadzenia informacji 2016-12-05 13:47:58 Informację zaktualizowano 2016-12-05 13:56:58, wprowadzający: Mateusz Peroń
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 349281_2016.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty RGS.6238.1.2016.pdf

informacja z otwarcia ofert_2016.pdf

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ_II_2016_25_10_2016.pdf

zal_5_ SIWZ_projekt umowy_zmiana_25_10_2016.pdf

Wyjaśnienie treści SIWZ I 2016.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 325507_2016.html

SIWZ_ODPADY KOMUNALNE_ 01_2017_12_2018_I_27_10_2016.pdf

zal_1_SIWZ_opis przedmiotu zamowienia_ 01_2017_12_2018_I.pdf

zal_2_ SIWZ_formularz oferty.pdf

zal_3_SIWZ_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.pdf

zal_4_SIWZ_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.pdf

zal_5_ SIWZ_projekt umowy.pdf

zal_6_ SIWZ_mapa.pdf

zal_7_ SIWZ_grupa kapitalowa.pdf

zal_8_ SIWZ_wykaz uslug.pdf

zal_9_ SIWZ_wykaz narzedzi.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-18 10:43:54 Informację zaktualizowano 2016-10-18 10:45:50, wprowadzający: Mateusz Peroń
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami w msc. Miechów- Charsznica

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 89236 - 2016


Ogłoszenie o zamówieniu 29675 - 2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów 2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

Wyjaśnienie treści specyfikacji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

SIWZ - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

Formularz ofertowy kanalizacja- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.rtf

Wzór umowy - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

Załącznik 2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.rtf

Załacznik 3 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.doc

Załącznik 4 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.doc

Załącznik 5 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.rtf

Projekt budowlany - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

Rysunek 1- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

Rysunek 2- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

Opinia geotechniczna - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

Decyzja uzgodnienia lokalizacji - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

STWIOR- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

Przedmiar - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-22 14:13:16 Informację zaktualizowano 2016-04-14 13:54:17, wprowadzający: Mateusz Peroń
Świadczenie usługi dostępu do Internetu w
ramach trwałości projektu „eCharsznica –
dostęp do Internetu szansą na dynamiczny rozwój
Gminy”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_22124-2016.pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 333682-2015.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Internet.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów - Internet.pdf

Ogłoszenie o zamówienia 300318-2015.html

SIWZ - Internet.pdf

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 Internet.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków - Załącznik nr 2 - Internet.doc

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 - Internet.doc

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 - Internet.doc

Lokalizacja - Załacznik 5 - Internet.pdf

Umowa - załącznik nr 6 - Internet.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-11-06 14:25:06, wprowadzający: Mateusz Peroń
Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w
domach jednorodzinnych na terenie Gminy Charsznica

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - fotowoltaika.pdf

Wyjaśnia treści specyfikacji - fotowoltaika 2.pdf

Aktualny załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Wyjaśnia treści specyfikacji - fotowoltaika.pdf

Zaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Ogłoszenie o zamówieniu 184432-2015.html

SIWZ - Fotowoltaika rozproszona.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ fotowoltaila rozproszona.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ fotowoltaila rozproszona.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ fotowoltaila rozproszona.doc

Załącznik nr 4 - wykaz robót budowlanych fotowoltaila rozproszona.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ fotowoltaila rozproszona.doc

Załącznik nr 6 fotowoltaila rozproszona.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ fotowoltaila rozproszona.doc

Załącznik nr 8 do SIWZ fotowoltaila rozproszona.doc

Załacznik nr 9 - Umowa fotowoltaila rozproszona.pdf

Załącznik nr 1 do umowy Karta gwarancyjna.doc

Załacznik nr 10 - PFU fotowoltaila rozproszona.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 14:13:44 Informację zaktualizowano 2015-07-21 14:15:56, wprowadzający: Mateusz Peroń
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu
dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy
Charsznica w formie zakupu biletów miesięcznych
w okresie od 01.09.2015 do 24.06.2016r. w dni
nauki szkolnej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 210638-2015.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-przewozy.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 180722-2015.html

SIWZ DOWOZY 2015-2016.pdf

zał nr 1 formularz ofertowy - dowozy.docx

zał nr 2 Oświadczenie o spelnieniu warunkow - dowozy.doc

zał. nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - dowozy.doc

zał. nr 4 Oświadczenie- wykaz sprętu i potencjału kadrowego - dowozy.doc

zał nr 5 Wykaz zrealizowanych usług - dowozy.doc

zał nr 6 wzór umowy - dowozy.doc

zał nr 7 Oświadeczenie grupy kapitalowej - dowozy.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2015-07-17 13:59:59, wprowadzający: Mateusz Peroń
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 110116-2015.html

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJK. OFERTY_ODPADY_2015.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 87500-2015.html

SIWZ_ODPADY KOMUNALNE_ 07_2015_12_2016_III.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-04-17 11:03:30, wprowadzający: Mateusz Peroń
Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego oraz
oprogramowania w ramach projektu „Modernizacja
oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica”
realizowanego przez gminę Charsznica

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 61602-2015.pdf

Odpowiedzi na pytania sprzęt multimedialny.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 61602-2015.html

SIWZ zakup i dostawa sprzętu multimedialnego 2.pdf

Zalacznik 6.1 SPECYFIKACJA SPRZĘT MULTIMEDIALNY 2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-19 12:59:46 Informację zaktualizowano 2015-03-19 13:02:25, wprowadzający: Mateusz Peroń
Wykonanie instalacji fotowoltaiczno-kogeneracyjnej
dla Oczyszczalni Ścieków w Miechowie-Charsznicy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 111424-2015.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - fotowoltaika.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów 4 - instalacja fotowoltaiczno-k.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów 3 - instalacja fotowoltaiczno-k.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów 2-instalacja fotowoltaiczno-kog.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów-instalacja fotowoltaiczno-kogeneracyjna.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 52614-2015.html

Projekt budowlany.pdf

E03-1.pdf

E04.pdf

E05-1.pdf

K1-1.pdf

K2-2.pdf

K3-1.pdf

S01.pdf

S02.pdf

S03-1.pdf

S04-1.pdf

S05-1.pdf

S06-1.pdf

S07-2.pdf

Specyfikacja techniczna CHARSZNICA do przetargu.pdf

Załącznik nr 8 do SIWZ-Komentarz-1.doc

Przedmiar fotowoltaika.pdf

SIWZ fotowoltaika.pdf

Umowa fotowoltaika.pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.docx

Załącznik nr 2 do SIWZ .doc

Załącznik nr 3 do SIWZ .doc

załącznik nr 4 - wykaz robót budowlaqnych.rtf

Załącznik nr 5 do SIWZ-1.doc

załącznik nr 6.rtf

Załącznik nr 7 do SIWZ-1.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-10 14:15:51, wprowadzający: Mateusz Peroń
Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego oraz
oprogramowania w ramach projektu „Modernizacja
oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica”
realizowanego przez gminę Charsznica

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów-Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 47798-2015.htm

SIWZ zakup i dostawa sprzętu multimedialnego oraz oprogramowan.pdf

Zalacznik 6.1 SPECYFIKACJA SPRZĘT MULTIMEDIALNY ORAZ OPROGRAMO.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 14:54:22, wprowadzający: Mateusz Peroń
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

Zawiadomienie o unieważ. post. odbieranie, transport i zagospoda.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 47046-2015.html

SIWZ_ODPADY KOMUNALNE_ 2015_2017_II.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-03-04 13:12:42, wprowadzający: Mateusz Peroń
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

Zawiadomienie o unieważ. postępowania.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 29538-2015.html

SIWZ_ODPADY KOMUNALNE_ 2015_2017.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-02-10 13:27:13 Informację zaktualizowano 2015-02-10 13:28:05, wprowadzający: Mateusz Peroń
Zakup dostawa i montaż wyposażenia do toalet w
ramach projektu „Modernizacja oddziałów
przedszkolnych w gminie Charsznica”
realizowanego przez gminę Charsznica

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 27851-2015.htm

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyposażenie.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 22360-2015.html

SIWZ wyposażenia.pdf

Zalacznik nr. 6.1 do SIWZ.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-30 15:25:34, wprowadzający: Mateusz Peroń
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY
ZAKUPOWEJ GMINY CHARSZNICA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED z dnia 19 luty 2014r.pdf

Zawiadomienie Grupa Zakupowa Gminy Charsznica na BIP.doc

Odpowiedzi na zapytania wykonawców - dostawa energii.pdf

Ogloszenie o zamowieniu TED z dnia 18 październik 2014r.pdf

SIWZ - ZAKUP ENERGII .doc

Zalacznik nr 1 do SIWZ.doc

Zalacznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc

Zalacznik nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie o spelnianiu warunkow.doc

Zalacznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy sprzedazy energii elektrycznej.doc

Zalacznik nr 4.1 do SIWZ - Zalacznik nr 1 do projektu umowy.doc

Zalacznik nr 4.2 do SIWZ - Pelnomocnictwo.doc

Zalacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw.doc

Zalacznik nr 6 do SIWZ - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Zalacznik nr 7 do SIWZ - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.doc

Zalacznik nr 8 do SIWZ - Potwierdzenie nalezytego wykonania zamowienia.doc

Wartosc szacunkowa zamowienia.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-19 22:02:59 Informację zaktualizowano 2014-10-19 22:05:52, wprowadzający: Mateusz Peroń
Budowa sieci wodociągowej w msc.WITOWICE
gm.Charsznica–Etap II cz.II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 371138-2014.html

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WODOCIĄG.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - budowa sieci wodociągowej.doc

SIWZ - budowa sieci wodociągowej.doc

Formularz ofertowy wykonawcy - budowa sieci wodociągowej.doc

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - budowa sieci wodociągowej.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków - budowa sieci wodociągowej.doc

Grupa kapitałowa - budowa sieci wodociągowej.doc

Wzór umowy - budowa sieci wodociągowej.doc

PROJEKT BUDOWLANY WITOWICE II - budowa sieci wodociągowej.doc

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót- wodociag Witowice II - budowa sieci wodociągowej.doc

Przedmiar robót - budowa sieci wodociągowej.htm

Mapa 1 - budowa sieci wodociągowej.jpg

Mapa 2 - budowa sieci wodociągowej.jpg

Mapa 3 - budowa sieci wodociągowej.jpg

Przekrój podłużny.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-10 10:55:57 Informację zaktualizowano 2014-10-10 11:10:39, wprowadzający: Mateusz Peroń
Zaprojektowanie i budowa dwóch placów zabaw oraz
doposażenie dwóch istniejących w ramach
projektu „Modernizacja oddziałów
przedszkolnych w gminie Charsznica”
realizowanego przez Gminę Charsznica

Ogłoszneie o udzieleniu zamówienia 371432-2014.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - place zabaw.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów place zabaw.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 324472-2014.html

SIWZ-place zabaw.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-10-01 13:55:48 Informację zaktualizowano 2014-10-07 14:20:35, wprowadzający: Mateusz Peroń
Doposażenie oddziałów przedszkolnych w zabawki,
pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne, sprzęt
komputerowy, multimedialny oraz meble i
wyposażenie do sal, szatni, kuchni w ramach
projektu „Modernizacja oddziałów
przedszkolnych w gminie Charsznica”
realizowanego przez Gminę Charsznica

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 351958-2014.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty GZEAS.261.206.2014.pdf

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ .pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 312526-2014.html

SIWZ Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Charsznica.pdf

Zalacznik6.1.doc

Zalacznik6.2.doc

Zalacznik6.3.doc

Zalacznik6.4.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2014-09-19 22:38:37 Informację zaktualizowano 2014-09-19 22:41:12, wprowadzający: Mateusz Peroń
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu
dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy
Charsznica w formie zakupu biletów miesięcznych
w okresie od 01.09.2014 do 26.06.2015r. w dni
nauki szkolnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 270304-2014.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-dowozy.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 243234-2014.html

SIWZ -dowóz .pdf

Formularz ofertowy zał. nr 1 .doc

Oświadczenie o spelnieniu warunkow zał nr 2.doc

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał.nr 3.doc

Oświadczenie- wykaz sprętu i potencjału kadrowego zał. nr 4.doc

Wykaz zrealizowanych usług zał. nr 5.doc

wzór umowy zał Nr 6.doc

Oświadeczenie grupy kapitalowej zał. nr 7.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:22:04 Informację zaktualizowano 2014-07-21 13:24:18, wprowadzający: Mateusz Peroń
eCharsznica – dostęp do Internetu szansą na
dynamiczny rozwój Gminy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia TED z dnia 04 wrzesień 2014r.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - eCharsznica.pdf

Informacja.pdf

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ II.pdf

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.pdf

Ogloszenie o zamowieniu TED z dnia 13 czerwiec 2014r.pdf

SIWZ Charsznica .pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ-oświadczenie.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ-oświadczenie.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ-Wykaz usług i dostaw.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ-oferta.doc

Załącznik nr 4A do SIWZ-Kalkulacja uproszczona.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ-wykaz osób.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ SOPZ.pdf

Załącznik nr 8- oświadczenie o grupie kapitałowej.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2014-06-13 10:02:56 Informację zaktualizowano 2014-07-14 10:43:55, wprowadzający: Mateusz Peroń
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Charsznica

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 193890-2014.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty modernizacja oświetlenia.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów 2.pdf

Odpowiedzi na pytania oferentów.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 94269-2014.html

SIWZ Modernizacja oświetlenia ulicznego.pdf

Załacznik nr 1 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 2 Istotne postanowienia Umowy.doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wylkuczenia.doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr 5 Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.doc

Załącznik nr 6 Wykaz osób przeznaczonych do wykonania zamówienia- pozostali .doc

Załącznik nr 7 Wykaz narzędzi.doc

Załącznik nr 8 Wykaz wykonanych robót.doc

Załącznik nr 9 Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej.doc

Załacznik nr 10 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf

Załacznik nr 11KOSZTORYS OFERTOWY.pdf

Załącznik nr 12 STWiOR.pdf

Załącznik nr 13 DOKUMENTACJA TECHNICZNA.pdf

Załącznik nr 14 Obliczenia fotometryczne.pdf

Załącznik nr 15 Warunki przeprowadzenia modernizacji oświetlenia ulicznego PGE.pdf

Załącznik nr 12 STWiOR aktualizacja.pdf

Załącznik nr 16.pdf

Załącznik nr 17 Wykaz Dróg..pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-30 13:21:45 Informację zaktualizowano 2014-06-09 13:22:52, wprowadzający: Mateusz Peroń
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 178890-2014.html

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY_ODPADY KOMUNALNE_2014.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 124542-2014.html

SIWZ_ODPADY KOMUNALNE_ 2014_2015.pdf

SIWZ_ODPADY KOMUNALNE_ 2014_2015.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-11 12:55:44 Informację zaktualizowano 2014-05-28 09:05:58, wprowadzający: Mateusz Peroń
Projekt i budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Pogwizdowie w ramach rządowego
programu Radosna szkoła

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 149758-2014.html

Zawiadomienie o wyborze oferty plac zabaw.pdf

Odpowiedzi na pytania dot. treści SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 72213-2014.html

SIWZ-.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 12:08:10 Informację zaktualizowano 2014-04-25 15:16:06, wprowadzający: Mateusz Peroń
Remont drogi gminnej Witowice Zarzecze Dela
K140083 działka 514/1, 515/2 obręb 17 Witowice w
km 0+445-0+470, 0+480-0+700. Remont drogi gminnej
Wierzbie Jeżówka k/Ławika K140075 działka nr
392 obręb 16 Wierzbie w km 0+090-0+200,
0+250-0+493.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 92519-2014.html

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 110796-2014.html

SIWZ Witowice Wierzbie.pdf

Wzór umowy.pdf

Formularz ofertowy wykonawcy.doc

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ.doc

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA.doc

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.doc

SST Wierzbie.zip

SST Witowice.zip

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-02 12:19:58 Informację zaktualizowano 2014-04-29 15:26:32, wprowadzający: Mateusz Peroń
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica 2014

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania .pdf

Zmiana specyfikacji 2014.04.03.pdf

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ-1.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 98760-2014.html

SIWZ ODPADY KOMUNALNE 2014-2016 .doc

SIWZ ODPADY KOMUNALNE 2014-2016 .pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-03-24 14:10:33 Informację zaktualizowano 2014-04-03 14:24:13, wprowadzający: Mateusz Peroń
Świadczenie usług szkolenia osób dorosłych w
zakresie: opiekuna osób starszych, kierowcy
przewozu osób, prawa jazdy kat. B, kursu
fryzjerskiego, prawa jazdy kat. C dla 6 BO
(beneficjentów ostatecznych)

SIWZ..pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc

Załącznik nr 2 do SIWZ.doc

Załącznik nr 3 do SIWZ.doc

Załącznik nr 3A do SIWZ.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ.doc

Załącznik nr 5 do SIWZ.doc

Załącznik nr 6 do SIWZ.doc

Załącznik nr 7 do SIWZ.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-25 12:06:25 Informację zaktualizowano 2013-07-30 08:41:58, wprowadzający: Mateusz Peroń
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu
dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy
Charsznica w formie zakupu biletów miesięcznych
w okresie od 02.09.2013 do 27.06.2014r. w dni
nauki szkolnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 325638-2013.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowozy.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 287142-2013.html

SIWZ dowozy.pdf

Formularz ofertowy zał. nr 1 .pdf

Oświadczenie o spelnieniu warunkow zał nr 2.pdf

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zał.nr 3.pdf

Oświadczenie- wykaz sprętu i potencjału kadrowego zał. nr 4.pdf

Wykaz zrealizowanych usług zał. nr 5.pdf

Umowa zał.nr 6.pdf

Oświadeczenie grupy kapitalowej zał. nr 7.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-07-22 14:18:21 Informację zaktualizowano 2013-08-12 15:16:20, wprowadzający: Mateusz Peroń
Budowa sieci wodociągowej w msc.Witowice - Etap
II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 315752-2013.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofery wodociąg.pdf

Aktualny poprawiony wzór umowy.pdf

Odpowiedzi na pytania.pdf

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót- wodociag Witowice II.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 245146-2013.html

SIWZ .pdf

Sieć wodoc. - Witowice II cz. I..htm

Formularz ofertowy wykonawcy.doc

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

Wzór umowy.pdf

1.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2013-06-26 11:38:34 Informację zaktualizowano 2013-08-06 12:28:00, wprowadzający: Mateusz Peroń
Termomodernizacja Zespołu Szkół im. A.
Malatyńskiego w Miechowie-Charsznicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 108563-2013.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - SP Charsznica.pdf

Sprostowanie do SIWZ.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 183056-2013.html

Projekt budowlano-wykonawczy.pdf

Przedmiar.pdf

Specyfikacja techniczna wykonania robót.pdf

Formularz ofertowy wykonawcy .doc

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia .doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków .doc

Wzór umowy .doc

SIWZ .pdf

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2013-05-09 12:29:14 Informację zaktualizowano 2013-06-12 10:57:00, wprowadzający: Mateusz Peroń
Remont kompleksu boisk sportowych w miejscowości
Tczyca i Pogwizdów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 78817-2013.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - boiska.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 134154-2013.html

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej.doc

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania .doc

Oświadcznie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Formularz ofertowy boiska.doc

Wzór umowy .pdf

SIWZ .pdf

Boisko Pogwizdów .zip

Boisko Tczyca .zip

 
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 15:18:56 Informację zaktualizowano 2013-05-16 13:39:23, wprowadzający: Mateusz Peroń
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Charsznica

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 183208-2013.html

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY .pdf

ODPOWIEDZI na pytania Charsznica_2013_04_10.pdf

ODPOWIEDZI NA pytania Charsznica_2013_04_05.pdf

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW _2013_04_05.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 121388-2013.html

SIWZ.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2013-03-27 12:29:52 Informację zaktualizowano 2013-05-09 13:24:43, wprowadzający: Mateusz Peroń
Remont kompleksu boisk sportowych w miejscowości
Tczyca i Pogwizdów

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Odpowiedzi na zapytania w przetargu na Remont kompleksu boisk sportowych w miejscowości.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 61258-2013.html

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 61546-2013.html

SIWZ .pdf

Umowa Nr 1_DP_2013.pdf

Oświadczenie o spełnienu warunków udziału w postępowaniu.doc

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.doc

Formularz ofertowy wykonawcy .doc

Boisko Tczyca.zip

Boisko Pogwizdów .zip

 
Data wprowadzenia informacji 2013-02-14 12:59:15 Informację zaktualizowano 2013-03-18 08:47:55, wprowadzający: Mateusz Peroń
Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu
dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy
Charsznica w formie zakupu biletów miesięcznych
w okresie od 02.01.2013 do 28.06.2013 w dni nauki
szkolnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 272419-2012.html

Zawiadomienie o wyborze najkożystniejszej oferty dowozy 2012.pdf

Ogłoszenie o zamówienia.html

SIWZ .doc

Zał 1 formularz ofertowy.doc

Oświadczenieo spelnieniu warunkow zal nr 2.doc

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia zal-nr 3.doc

Zalacznik_nr_4_ośw. wykaz sprętu i potencjału kadrowego.doc

Zalacznik_nr_5_-_wykaz_zrealizowanych usług.doc

Umowa zal nr 6.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-05 14:55:08 Informację zaktualizowano 2012-12-27 14:53:44, wprowadzający: Mateusz Peroń
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 640
000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu
budżetu gminy z przeznaczeniem na "Instalacja
systemów energii odnawialnej na budynkach
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w
Gminie Charsznica"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZANÓWIENIA 508184-2012.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.html

Odpowiedź na pismo oferenta z dnia 23.11.2012- sprostowanie wykazu zaangażowań-1.pdf

Opinia RIO-wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2012.pdf

Odpowiedź na pismo oferenta z dnia 23.11.2012.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.html

Ogłoszenie BZP .html

SIWZ - kredyt 640 000.pdf

RIO - wyk. za 2011.pdf

RIO- możliwość spłaty.pdf

Uchwała RG - kredyt.pdf

Uchwała RG budżet 2012.pdf

US - zaś. o niezaleganiu.pdf

ZUS - zaś. o niezaleganiu.pdf

Sprawozdania za IV kw 2010 .zip

Sprawozdania za IV kw 2011.zip

Sprawozdania za III kw 2012.zip

WPF 2012-2019.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-11-22 11:58:53 Informację zaktualizowano 2012-12-13 11:28:30, wprowadzający: Mateusz Peroń
Świadczenie usług szkolenia osób dorosłych w
zakresie: spawacz metodą MIG/MAG oraz kurs
medyczny dla BO (beneficjentów ostatecznych), z
którymi zostały zawarte kontrakty socjalne w
ramach realizacji projektu pn.: Uwierz w siebie
poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Ogłoszenie BZP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf

 SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2012-11-02 11:45:33 Informację zaktualizowano 2012-11-20 21:40:22, wprowadzający: Mateusz Peroń
Świadczenie usług szkolenia osób dorosłych w
zakresie: spawacz metodą MIG/MAG, opiekun osoby
starszej, księgowość, kurs medyczny, prawo
jazdy kat. B dla BO -beneficjentów ostatecznych,
z którymi zostały zawarte kontrakty socjalne w
ramach realizacji projektu pn.: Uwierz w siebie
poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.

SIWZ Szkolenia.pdf

 Ogłoszenie.htm
Data wprowadzenia informacji 2012-10-19 13:41:36 Informację zaktualizowano 2012-10-19 13:43:08, wprowadzający: Mateusz Peroń
Kompleksowa Usługa edukacyjna obejmująca
prowadzenie zajęć w ramach projektu PO KL pt.
„Indywidualizacja nauczania i wychowania
uczniów klas I-III SP z Gminy Charsznica

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 299514-2012.html

Zapytanie -sondaż rynku- sprzęt komputerowy.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

SIWZ_Charsznica_23.07.2012.doc

SIWZ_Charsznica_23.07.2012.pdf

 267990ogłoszenie -2012.htm
Data wprowadzenia informacji 2012-07-24 15:05:22 Informację zaktualizowano 2012-09-06 07:37:08, wprowadzający: Mateusz Peroń
Termomodernizacja budynku administracyjno
biurowego Zakładu Usług Komunalnych w Charsznicy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane.html

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.doc

Formularz ofertowy wykonawcy.doc

Ogłoszenie BZP.html

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków.doc

Przedmiar ZUK Charsznica termomodernizacja.pdf

SIWZ.doc

Wzór umowy.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-06 13:35:07 Informację zaktualizowano 2012-07-09 12:24:44, wprowadzający: Mateusz Peroń
BUDOWA PRZYDOMOWCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA
TERENIE GMINY CHARSZNICA -ETAP II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 273112-2012.html

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków.pdf

Sprostowanie do SIWZ.doc

Sprostowanie do SIWZ.pdf

Ogłoszenie o Zamówieniu 185590 - 2012.html

Specyfikacja Charsznica.doc

Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót- Przydomowe oczyszczalnie ścieków i gmina Charsznica.doc

umowa_Charsznica.doc

PT. Oczyszczalni Ch-ca- 10 szt.doc

Przedmiary robót - przydomowe oczyszczalnie ścieków 169 szt na terenie Gminy Charsznica - II Etap.htm

0120531_00000.jpg

CCF0120531_00000.jpg

CCF20120531_00000.jpg

F20120531_00000.jpg

Projekt__oczyszc..Charsznica_-_II__Etap.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-04 12:33:14 Informację zaktualizowano 2012-07-27 10:00:09, wprowadzający: Mateusz Peroń
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH"
UNIEJÓW RĘDZINY - ZAKOPANE" dł. 670

Potwierdzenie opublikowania ogłoszenia w BZP na portalu UZP 181834-2012.html

Zawiadomienie o wyborze najkożystniejszej oferty.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

Formularz ofertowy wykonawcy.pdf

Kosztorys ofertowy, przedmiar.pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.pdf

Umowa Nr 2_DP_2012.pdf

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf

Plan sytuacyjny.jpg

Przekrój poprzeczny 1.jpg

Przekrój poprzeczny 2.jpg

Przekrój poprzeczny 3.jpg

D-01.02.01.pdf

D-02.01.01..pdf

D-04.01.01.pdf

D-04.04.02.pdf

D-06.03.01.pdf

D-M-00.00.00.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-04-30 13:17:51 Informację zaktualizowano 2012-05-31 12:50:43, wprowadzający: Mateusz Peroń
Ogłoszenie wyników przetargu
 Ogłoszenie powiązane.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-26 13:32:10 Informację zaktualizowano 2012-04-30 13:16:11, wprowadzający: Mateusz Peroń
Ogłoszenie wyników przetargu na świadczenie
usługi wsparcia psychologicznego, w ramach
realizacji przez GOPS projektu systemowgo PO KL
pn. "Uwierz w siebie".

Zawiadomienie doradca.pdf

Zawiadomienie psycholog.pdf

 Zawiadmienia prawnik.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-16 09:58:47 Informację zaktualizowano 2012-04-30 13:31:57, wprowadzający: Mateusz Peroń
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dla
organizacji usług wsparcia psychologicznego,
prawnego i doradcy zawodowego w ramach realizacji
projetu PO KL pn. "Uwierz w siebie"
 SIWZ_prawnik.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-16 15:23:16 Informację zaktualizowano 2012-04-30 13:30:35, wprowadzający: Mateusz Peroń
 SIWZ na doradcę zawodowego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-16 15:20:16 Informację zaktualizowano 2012-04-30 13:30:27, wprowadzający: Mateusz Peroń
 SIWZ_na_psychologa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-03-16 10:47:46 Informację zaktualizowano 2012-04-30 13:30:20, wprowadzający: Mateusz Peroń
wersja do druku