Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia o konkursach > 2019 strona główna 

2019
KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

Zarządzenie - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Umowa

Sprawozdanie

Oferta realizacji zadania publicznego - WZÓR

Sprawozdanie końcowe

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, o których mowa w art. 3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Charsznicaza 2019 rok.

 
Data wprowadzenia informacji 2019-02-06 14:47:41, wprowadzający: Administrator Administrator
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Referacie Finansowym

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 11:13:38, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

 Uproszczona oferta
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 08:40:23, wprowadzający: Grażyna Bugaj
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent w Referacie Finansowym

Oświadczenie

Kwestionariusz osobowy

Informacja o wynikach naboru

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-29 13:13:16 Informację zaktualizowano 2019-05-29 13:36:35, wprowadzający: Grażyna Bugaj
wersja do druku