Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
° Protokoły
° Interpelacje i zapytania
° Petycje
° Materiały sesyjne
° Nagrania archiwalne
° Klub Radnych
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesje Rady Gminy > Interpelacje i zapytania strona główna 

Interpelacje i zapytania
Formularz interpelacji/zapytania radnego
 Formularz interpelacji/zapytania radnego
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 14:58:57, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Interpelacja radnej Marioli Kowalskiej,
RG.0003.1.2019 w sprawie: zainstalowania
oświetlenia ulicznego na zakręcie drogi
Charsznica - Kozłów, w miejscowości Charsznica.

Odpowiedź

Interpelacja

 
Data wprowadzenia informacji 2019-04-30 12:49:51, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Zapytanie radnego Kowal Tomasz, RG.0003.2.2019 w
sprawie funkcjonowania Karty Dużej Rodziny w
Gminie Charsznica.

Odpowiedź

 Zapytanie
Data wprowadzenia informacji 2019-05-28 14:22:00, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Zapytanie radnego Kowal Tomasz, RG.003.3.2019
dotyczące lamp, które znajdują się na osiedlu
przy ul. Tadeusza Kościuszki (SM Przyszłość w
Miechowie).

Odpowiedź na zapytanie

 Zapytanie
Data wprowadzenia informacji 2019-10-28 11:27:34, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Interpelacja radnego Dariusza Sokół o
rozważenie zakupu i wyposażenia radnych w
tablety wraz z oprogramowaniem i dostępem do
internetu.

Interpelacja

 
Data wprowadzenia informacji 2020-04-23 13:16:20, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Zapytanie radnej Marioli Kowalskiej

Odpowiedź na zapytanie.

 Zapytanie
Data wprowadzenia informacji 2020-04-29 09:20:09, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Interpelacja radnego Kowal Tomasz

Odpowiedź na interpelację

 Interpelacja
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 14:55:42, wprowadzający: Grażyna Bugaj
wersja do druku