Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia o konkursach > 2017 strona główna 

2017
Ogłoszenie Wójt Gminy Charsznica ogłasza nabór
na stanowisko urzednicze Inspektor ds. Inwestycji

Wyniki naboru - Inspektor w Referacie Inwestycji.pdf

Ogłoszenie Inspektor ds. Inwestycji.pdf

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY.doc

Oświadczenie .doc

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-23 07:39:31 Informację zaktualizowano 2017-08-23 07:40:42, wprowadzający: Mateusz Peroń
Ogłoszenie o konkursie dla wspólnot
mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych

Wyniki otwartego konkursu na partnerów.pdf

Ogłoszenie - konkurs dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.pdf

Zarządzenie W.0050.302.2017.pdf

Regulamin konkursu - konkurs dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.pdf

Załącznik nr 1 - mapa obszaru rewitalizacji.pdf

Załacznik nr 2 - oferta.pdf

Załacznik nr 3 - oświadczenia.pdf

Załacznik nr 4 - karta oceny.pdf

Załącznik nr 5 - wzór umowy.pdf

Załączniki wersja edytowalna.zip

 
Data wprowadzenia informacji 2017-05-29 14:46:19 Informację zaktualizowano 2017-05-29 14:49:18, wprowadzający: Mateusz Peroń
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Rodzaj zadania : upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Charsznica

Zarządzenie W.0050.284.2017.pdf

Konkurs na realizacje zadania publicznego 13.02.2017.pdf

OFERTA 13.02.2017.docx

UMOWA 13.02.2017.docx

SPRAWOZDANIE 13.02.2017.docx

 
Data wprowadzenia informacji 2017-02-13 14:23:38, wprowadzający: Mateusz Peroń
Nabór na stanowisko pracy instruktor terapii-
ŚDS

Informacja nabór instruktor terapii- ŚDS.pdf

Nabór na stanowisko pracy instruktor terapii- ŚDS.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-07 14:57:07, wprowadzający: Mateusz Peroń
wersja do druku