Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Charsznica
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
° 2010
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
° 2021
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia > 2017 strona główna 

2017

Szanowni Państwo


Parafia Charsznica wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Charsznicy realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017,który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.


Pomoc mogą otrzymać osoby /rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji/art.7 ustawy o pomocy społecznej/ np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością ,rodziny niepełne, wielodzietne, dotknięte niepełnosprawnością ,długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający


-1268zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej
-1028 zł netto w przypadku osoby w rodzinie


Po skierowanie należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .


O terminie wydawania żywności osoby ze skierowaniem będą informowane przez :pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej a także przez Księży przy ogłoszeniach Parafialnych .

 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-27 15:24:25, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Na jakich zasadach można otrzymać pomoc w GOPS.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-09 14:57:26, wprowadzający: Mateusz Peroń
Żywność

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy informuje, że Parafia Rzymsko Katolicka w Miechowie-Charsznicy podpisała umowę z Caritas Diecezji Kieleckiej na paczki żywnościowe dla osób, które były kwalifikowane przez pracowników socjalnych GOPS w Charsznicy do otrzymania pomocy Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym .O terminie wydawania paczek i godzinie wydawania - mieszkańcy będą informowani na niedzielnej mszy św .przez Księży oraz telefonicznie przez pracowników GOPS w Charsznicy.

 
Data wprowadzenia informacji 2017-03-09 14:54:27, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola, szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-05 14:47:35, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Obwieszczenie wszczęcie postępowania sieć gazowa 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-05 11:52:05, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Kwota dotacji - system oświaty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-05 13:54:57, wprowadzający: Mateusz Peroń
 RODZINO WSPIERAJĄCA.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-21 12:44:20, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Analiza stanu gospodarki odpadami za 2016 r.doc
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 08:36:31, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Obwieszczenie wydanie decyzji sieć gazowa 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-18 13:54:56, wprowadzający: Mateusz Peroń
 OGŁOSZENIE_przystąpienie_ZMIANA PLANU_VI_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-19 11:24:33, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Obwieszczenie VITA JET, Jerzy Jodłowski, Jelcza 26, 32-250 Charsznica..doc
Data wprowadzenia informacji 2017-08-01 12:01:11, wprowadzający: Mateusz Peroń
 INFORMACJA O WYMIKU SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI_2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 15:11:54, wprowadzający: Mateusz Peroń
Informacja o podstawowej kwocie dotacji
 Informacja o podstawowej kwocie dotacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-11-09 16:15:59, wprowadzający: Piotr Pacia
 Nabór do projektu "Uwierz w siebie" - 2018 rok
Data wprowadzenia informacji 2017-11-15 14:53:49, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Obwieszczenie o przystapieniu do sporzadzania Programu Ochrony Srodowiska.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-07 09:57:58 Informację zaktualizowano 2017-12-07 10:00:24, wprowadzający: Piotr Pacia
wersja do druku