Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Protokoły
Pozostałe
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gminny Program Rewitalizacji strona główna 

Gminny Program Rewitalizacji
Ogłoszenie naboru na członków Komitetu
Rewitalizacji

Formularz_zgłoszeniowy-Komitet_Rewitalizacji_Charsznica-3.doc

 Ogłoszenie naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 11:54:31 Informację zaktualizowano 2018-03-27 11:57:32, wprowadzający: Administrator Administrator
 Ujednolicony tekst Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016 - 2025 (po zmianach)
Data wprowadzenia informacji 2017-04-21 14:37:42 Informację zaktualizowano 2017-04-21 14:38:32, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Gminny Program Rewitalizacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 08:02:03 Informację zaktualizowano 2016-12-01 08:04:04, wprowadzający: Mateusz Peroń

Raport z procesu partycypacji w ramach pran nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016-2025 - poprawiony.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-29 09:09:36, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Raport z konsultacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-24 09:53:04, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Raport z przeprowadzonych konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016-2025.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-20 02:12:35, wprowadzający: Mateusz Peroń

Raport z procesu partycypacji w ramach pran nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016-2025.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-20 02:10:27, wprowadzający: Mateusz Peroń
Obwieszczenie Wójta Gminy Charsznica o
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
pn: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Charsznica
na lata 2016-2025

Obwieszczenie Wójta Gminy Charsznica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Charsznica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 15:01:13 Informację zaktualizowano 2016-11-15 15:21:03, wprowadzający: Mateusz Peroń
Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o
konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady
Gminy w sprawie określenia zasad wyznaczenia
składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o konsultacjach społecznych.pdf

Uchwała Komitet rewitalizacji Charsznica.pdf

Formularz zgłoszeniowy - Komitet Rewitalizacji Charsznica.doc

Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Charsznica.pdf

Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf

Ogłoszenie naboru członków do Komitetu Rewitalizacji.pdf

Formularz zgłoszeniowy-Komitet Rewitalizacji Charsznica.doc

Ogłoszenie ponownego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf

Formularz zgłoszeniowy-Komitet Rewitalizacji Charsznica.doc

Zarządzenie - powołanie Komitetu Rewitalizacji.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 11:22:01, wprowadzający: Mateusz Peroń
Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o Rozpoczęciu
konsultacji społecznych

Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica.pdf

Formularz konsultacyjny GPR Charsznica.doc

Projekt GPR Charsznica do konsultacji 12.10.pdf

Załącznik 1 - lista projektów podstawowych.pdf

Załącznik 2 – załącznik rewitalizacji.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-13 10:48:00 Informację zaktualizowano 2016-10-13 10:48:21, wprowadzający: Mateusz Peroń
Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o rozpoczęciu
konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały Rady Gminy Charsznica w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Charsznica
 Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o rozpoczeciu konsultacji społecznych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-07 09:21:02, wprowadzający: Mateusz Peroń
 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.doc
Data wprowadzenia informacji 2016-06-09 12:35:18, wprowadzający: Mateusz Peroń
 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-09 12:35:59, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Projekt uchwały - Rewitalizacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-09 12:36:34, wprowadzający: Mateusz Peroń
 DIAGNOZA NA POTRZEBY WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI GMINY CHARSZNICA.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-28 10:51:32 Informację zaktualizowano 2016-07-28 10:52:19, wprowadzający: Mateusz Peroń
 UCHWAŁA NR XX 125 2016 - obszar rewitalizacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 10:19:50 Informację zaktualizowano 2016-08-12 10:20:24, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-22 10:49:50, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Informacja o sprostowaniu błędów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 12:11:55, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Diagnoza Gmina Charsznica.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 12:12:59 Informację zaktualizowano 2016-08-31 12:13:28, wprowadzający: Mateusz Peroń
wersja do druku