Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Charsznica
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Zakup węgla
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gminny Program Rewitalizacji strona główna 

Gminny Program Rewitalizacji
Ogłoszenie naboru na członków Komitetu
Rewitalizacji

Formularz_zgłoszeniowy-Komitet_Rewitalizacji_Charsznica-3.doc

 Ogłoszenie naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-27 11:54:31 Informację zaktualizowano 2018-03-27 11:57:32, wprowadzający: Administrator Administrator
 Ujednolicony tekst Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016 - 2025 (po zmianach)
Data wprowadzenia informacji 2017-04-21 14:37:42 Informację zaktualizowano 2017-04-21 14:38:32, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Gminny Program Rewitalizacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 08:02:03 Informację zaktualizowano 2016-12-01 08:04:04, wprowadzający: Mateusz Peroń

Raport z procesu partycypacji w ramach pran nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016-2025 - poprawiony.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-29 09:09:36, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Raport z konsultacji obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-24 09:53:04, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Raport z przeprowadzonych konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016-2025.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-20 02:12:35, wprowadzający: Mateusz Peroń

Raport z procesu partycypacji w ramach pran nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Charsznica na lata 2016-2025.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-20 02:10:27, wprowadzający: Mateusz Peroń
Obwieszczenie Wójta Gminy Charsznica o
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
pn: Gminny Program Rewitalizacji Gminy Charsznica
na lata 2016-2025

Obwieszczenie Wójta Gminy Charsznica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Charsznica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 15:01:13 Informację zaktualizowano 2016-11-15 15:21:03, wprowadzający: Mateusz Peroń
Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o
konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady
Gminy w sprawie określenia zasad wyznaczenia
składu oraz zasad działania Komitetu
Rewitalizacji

Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o konsultacjach społecznych.pdf

Uchwała Komitet rewitalizacji Charsznica.pdf

Formularz zgłoszeniowy - Komitet Rewitalizacji Charsznica.doc

Raport z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Charsznica.pdf

Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.pdf

Ogłoszenie naboru członków do Komitetu Rewitalizacji.pdf

Formularz zgłoszeniowy-Komitet Rewitalizacji Charsznica.doc

Ogłoszenie ponownego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji.pdf

Formularz zgłoszeniowy-Komitet Rewitalizacji Charsznica.doc

Zarządzenie - powołanie Komitetu Rewitalizacji.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-08 11:22:01, wprowadzający: Mateusz Peroń
Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o Rozpoczęciu
konsultacji społecznych

Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica.pdf

Formularz konsultacyjny GPR Charsznica.doc

Projekt GPR Charsznica do konsultacji 12.10.pdf

Załącznik 1 - lista projektów podstawowych.pdf

Załącznik 2 – załącznik rewitalizacji.jpg

 
Data wprowadzenia informacji 2016-10-13 10:48:00 Informację zaktualizowano 2016-10-13 10:48:21, wprowadzający: Mateusz Peroń
Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o rozpoczęciu
konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały Rady Gminy Charsznica w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru
rewitalizacji Gminy Charsznica
 Ogłoszenie Wójta Gminy Charsznica o rozpoczeciu konsultacji społecznych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-07 09:21:02, wprowadzający: Mateusz Peroń
 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.doc
Data wprowadzenia informacji 2016-06-09 12:35:18, wprowadzający: Mateusz Peroń
 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-09 12:35:59, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Projekt uchwały - Rewitalizacja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-09 12:36:34, wprowadzający: Mateusz Peroń
 DIAGNOZA NA POTRZEBY WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO ORAZ OBSZARU REWITALIZACJI GMINY CHARSZNICA.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-28 10:51:32 Informację zaktualizowano 2016-07-28 10:52:19, wprowadzający: Mateusz Peroń
 UCHWAŁA NR XX 125 2016 - obszar rewitalizacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-12 10:19:50 Informację zaktualizowano 2016-08-12 10:20:24, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji.
Data wprowadzenia informacji 2016-08-22 10:49:50, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Informacja o sprostowaniu błędów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 12:11:55, wprowadzający: Mateusz Peroń
 Diagnoza Gmina Charsznica.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-31 12:12:59 Informację zaktualizowano 2016-08-31 12:13:28, wprowadzający: Mateusz Peroń
wersja do druku