Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia o konkursach > 2016 strona główna 

2016

Infornacja nabór księgowa - ŚDS Jelcza.pdf

 Nabór na stanowisko księgowa ŚDS Jelcza.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-19 12:44:27, wprowadzający: Mateusz Peroń
OGŁOSZENIE konkurs ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych

Komunikat w sprawie podpisania umów na udzielanie swiadczeń zdrowotnych przez lekarza w Poradni Lekarza poz.pdf

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poz 2016.pdf

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Szczegółowych warunkach konkursu poz.doc

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni lekarza poz 2016.doc

Szczegółowe warunki konkursu 2016.doc

wzór_umowy_2016.doc

Załącznik nr 1 konkurs 2016.doc

Załącznik nr 2 konkurs 2016.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-21 09:51:36, wprowadzający: Mateusz Peroń
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE

Ogłoszenie o wynikach naboru Urząd Gminy Charsznica.pdf

Ogłoszenie o naborze Urząd Gminy Charsznica.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2016-04-15 07:53:27, wprowadzający: Mateusz Peroń
Ogłoszenie o konkursie - Poddziałanie 10.1.3

Unieważnienie konkursu 10.1.3.pdf

Ogłoszenie o konkursie - Poddziałanie 10.1.3.pdf

Formularz ofertowy - Poddziałanie 10.1.3.doc

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-07 11:48:55 Informację zaktualizowano 2016-07-07 11:49:27, wprowadzający: Mateusz Peroń
NABÓR NA  STANOWISKO PRACY INSPEKTOR DS. WYMIARU
PODATKU I OPŁAT / unieważnienie!!

Wójt Gminy Charsznica unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKU I OPŁAT W REFERACIE FINANSOWYM ogłoszony w dniu 19 sierpnia 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i na tablicy informacyjnej Urzędu, z przyczyn organizacyjnych.

 nabor insp..pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 09:10:09 Informację zaktualizowano 2016-08-30 13:18:43, wprowadzający: Piotr Pacia
wersja do druku