Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rok
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Charsznica
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Zakup węgla
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referendum ogólnokrajowe strona główna 

Referendum ogólnokrajowe

REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE
6 WRZEŚNIA 2015 R.
GŁOSUJEMY W GODZ. 6.00 — 22.00

 

 

 

 

Dnia 17 czerwca 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zarządził ogólnokrajowe referendum, wyznaczając jego datę na 6 września 2015 r. Postanowienie o zarządzeniu referendum zostało ogłoszone w Dz. U. poz. 852.

 

 

W referendum odpowiemy na trzy pytania:

 

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”

 

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”

 

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-29 12:17:33 Informację zaktualizowano 2015-06-29 12:46:20, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Akty prawne

postanowienie o zarządzeniu wyborów.pdf

ustawa o referendum.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-29 12:21:39, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-29 12:41:49, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Zarządzenie Wójta Gminy Charsznica Nr W.0050.91.2015 w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów dotyczących ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Data wprowadzenia informacji 2015-06-30 10:09:22 Informację zaktualizowano 2015-06-30 11:31:36, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Uchwała Nr IX/55/2015 Rady Gminy Charsznica z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum.
Data wprowadzenia informacji 2015-07-02 13:53:25, wprowadzający: Grażyna Bugaj
 Informacja Wójta Gminy Charsznica z dnia 13 lipca 2015 roku
Data wprowadzenia informacji 2015-07-13 13:58:52, wprowadzający: Grażyna Bugaj
wersja do druku