Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia o konkursach > 2015 strona główna 

2015
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Rodzaj zadania : upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Charsznica

Ogłoszenie rozstrzygnięcie konkursu.pdf

Konkurs na realizacje zadania publicznego 30.12.2015.pdf

Oferta .rtf

Umowa .rtf

Sprawozdanie .rtf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-12-30 15:00:34, wprowadzający: Mateusz Peroń
KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W JELCZY
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PSYCHOLOG

Informacja w wynikach naboru psycholog ŚDS.pdf

 Nabór na stanowisko psychologa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-09-02 12:24:06 Informację zaktualizowano 2015-09-02 12:25:34, wprowadzający: Mateusz Peroń
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Rodzaj zadania : upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Charsznica

Ogłoszenie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na tereni.pdf

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania.pdf

Oferta upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Charsznica.rtf

Umowa upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Charsznica.rtf

Sprawozdanie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Charsznica.rtf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-01-23 14:39:27 Informację zaktualizowano 2015-01-23 14:40:57, wprowadzający: Mateusz Peroń
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
urzędnicze: DO SPRAW EWIDENCJI LUDNOŚCI 

wynik naboru

 nabór ew lud.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-01-15 09:39:53 Informację zaktualizowano 2015-01-30 08:31:13, wprowadzający: Piotr Pacia
Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie
świadczeń zdrowotnych w Poradni lekarza poz 2015

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poz 2015.pdf

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni lekarza poz 2015.pdf

Szczegółowe warunki konkursu 2015.pdf

Załącznik nr 1 konkurs 2015.pdf

Załącznik nr 2 konkurs 2015.pdf

Wzór umowy 2015.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2015-06-16 14:05:05, wprowadzający: Mateusz Peroń

Protokół z zebrania Komisji Rekrutacyjnej Psycholog.pdf

 Nabór na stanowisko psychologa ŚDS Jelcza.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-12-08 12:14:17, wprowadzający: Mateusz Peroń
wersja do druku