Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia o konkursach > 2014 strona główna 

2014
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Rodzaj zadania : upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Charsznica

Ogłoszenie upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Charsznica.jpg

Konkurs na realizację zadania publicznego .pdf

Oferta .rtf

Umowa .rtf

Sprawozdanie .rtf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-30 09:47:25 Informację zaktualizowano 2014-12-31 12:45:42, wprowadzający: Mateusz Peroń
Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń lekarskich
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w Poradni
Lekarza POZ w Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Charsznicy

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza poz.pdf

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdr_.pdf

Szczegółowe warunki konkursu_.pdf

Wzór_umowy_ .pdf

Załącznik nr 1_.pdf

Załącznik nr 2 _.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-11 13:52:59 Informację zaktualizowano 2014-12-11 13:54:50, wprowadzający: Mateusz Peroń
Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń
lekarskich w zakresie ginekologii w Poradni
Ginekologiczno - Położniczej w Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Charsznicy

Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ginekologa 2.pdf

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdr.pdf

Szczegółowe_warunki_konkursu.pdf

Wzór_umowy_.pdf

Załącznik nr 1_ginekolog.pdf

Załącznik nr 2_ginekolog.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 15:14:49 Informację zaktualizowano 2014-12-10 15:16:51, wprowadzający: Mateusz Peroń
Konkurs główna księgowa ZUK

Protokół z naboru.pdf

Sprostowanie konkurs główna księgowa ZUK.pdf

 Konkurs główna księgowa ZUK.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-08-18 08:20:27 Informację zaktualizowano 2014-08-20 14:58:57, wprowadzający: Mateusz Peroń
Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko
urzędnicze inspektor ds.świadczeń rodzinnych w
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Charsznicy

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego .pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne naboru na stanowisko

 Nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze
Data wprowadzenia informacji 2014-07-28 13:31:49 Informację zaktualizowano 2014-08-08 13:44:08, wprowadzający: Grażyna Bugaj
Konkurs na stanowisko asystent rodziny
 Konkurs na stanowisko asystent rodziny .pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-05 15:27:26 Informację zaktualizowano 2014-05-05 15:27:52, wprowadzający: Mateusz Peroń
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Miechowie – Charsznicy ogłasza konkurs na
stanowisko: asystent rodziny,

Konkurs asystent rodziny.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-24 12:20:02 Informację zaktualizowano 2014-04-24 12:20:25, wprowadzający: Mateusz Peroń
Nabór kandydatów do pracy   na wolne stanowisko
urzędnicze doradcy zawodowego w Urzędzie Gminy
Charsznica, 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa 20 w
1/5 wymiaru czasu pracy.
 doradca zawodowy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-01-20 10:39:47 Informację zaktualizowano 2014-04-24 12:19:29, wprowadzający: Mateusz Peroń
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Charsznicy

Przypadkowe usunięcie.pdf

Kominikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego.pdf

Zawiadomienie.pdf

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 09:24:59 Informację zaktualizowano 2014-04-03 09:37:08, wprowadzający: Mateusz Peroń
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Charsznicy
 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
Data wprowadzenia informacji 2014-04-03 08:01:07 Informację zaktualizowano 2014-04-03 09:24:11, wprowadzający: Mateusz Peroń
  Komunikat o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na Dyrektora Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Charsznicy.
Data wprowadzenia informacji 2014-05-22 14:36:30, wprowadzający: Grażyna Bugaj
wersja do druku