Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Charsznica  charsznica.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Aktualności i Informacje bieżące
Konta Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Raport o stanie gminy Charsznica
Prawo lokalne
Regulamin
Statut Gminy
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Budżet
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Sesje Rady Gminy
Wybory ławników
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Wybory Prezydenta
Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Wybory samorządowe 2018
Referendum ogólnokrajowe
Ogłoszenia
Przetargi
Zapytania ofertowe
Ogłoszenia o konkursach
° 2011
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015
° 2016
° 2017
° 2018
° 2019
° 2020
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wnioski
Gminny Program Rewitalizacji
Publicznie dostępny wykaz danych
Dane Osobowe
Serwis
Skrzynka Podawcza
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o Środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia o konkursach > 2012 strona główna 

2012
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego Rodzaj zadania : upowszechnienie
kultury fizycznej i sportu na terenie gminy
Charsznica

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Konkurs.pdf

Oferta.rtf

Sprawozdanie.rtf

Umowa.rtf

 
Data wprowadzenia informacji 2012-12-28 13:48:08 Informację zaktualizowano 2013-01-22 09:50:08, wprowadzający: Mateusz Peroń
``
 Informacja o wynikach naboru.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-04-20 14:55:09 Informację zaktualizowano 2012-04-20 14:56:20, wprowadzający: Mateusz Peroń
``
 OGŁOSZENIE NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Data wprowadzenia informacji 2012-04-05 11:20:51 Informację zaktualizowano 2012-04-20 14:56:06, wprowadzający: Mateusz Peroń
``Ogłoszenie`
 Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-18 14:30:27 Informację zaktualizowano 2012-07-12 08:42:32, wprowadzający: Piotr Pacia
Ogłoszenie dotyczące naboru
 Asystent rodziny.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-06-25 13:03:57, wprowadzający: Mateusz Peroń
ogłoszenie o wynikach naboru
 wyniki naboru ŚDS Jelcza.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 09:35:37, wprowadzający: Piotr Pacia
 Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Charsznicy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-07-12 11:28:57, wprowadzający: Mateusz Peroń
wersja do druku